Maavalitsuse otsus vihastas ruhnlased välja (6)

Saare maavalitsuse komisjoni otsus jätta MTÜ Ruhnu Kultuuriait taotlus piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise toetuse võimalusest ilma ajendas Ruhnu vallavalitsust maavanemalt teravas toonis aru pärima.

Ruhnu Kultuuriait esitas maavalitsuse üleskutse peale ettepaneku lisada piirkondliku konkurentsi võime tugevdamise tegevuskavasse Ruhnu saare Randoja väljaarendamise projekt suurusjärgus 420 000 eurot. Sellega on kavas rajada olemasoleva merepäästejaama hoone ja käsitöömaja baasil Ruhnu ainulaadne kultuuriloome- ja seminarikeskus.

Elavdaks ettevõtlust

Projektiga tahetakse elavdada ettevõtlust saarel, luua juurde nii aastaringseid kui ka hooajalisi töökohti. Hektarisuurusel kinnistul on kavas luua tingimused aktiivseks puhkuseks ja seminaride läbiviimiseks. Keskus tegeleb eelkõige käsitöö ja loominguga seotuga ning mereliste valdkondadega nagu puupaadiehitus, purjelaagrid.

MTÜ näeb suurt potentsiaali Läti turul, lätlastele on Ruhnu tihtipeale esimene peatus, enne kui Saaremaa ette võetakse. Loodava keskuse tegevusse on kavas kaasata Saaremaa loomeinimesi ja turismiettevõtjad, TÜ Kuressaare kolledži, sh väikelaevaehituse eriala õpilasi.

Konkurentsivõime tugevdamise toetuse tegevuskava koostamise komisjon leidis aga, et ruhnlaste projekt ei vasta toetuse saamise tingimustele ja maakonna arengustrateegiale ega kutsunud ruhnlasi oma projekti koosolekule isegi mitte esitlema.

MTÜ Ruhnu Kultuuriait projekti vedajaid paneb nördima maavalitsuse arenguosakonna käitumine, et ühtegi küsimust küsimata ja projekti sisusse süvenemata võeti algusest peale hoiak, et Ruhnust ei maksa üldse projekti esitada. Samuti paneb ruhnlasi imestama kogu valikuprotsessi läbipaistmatus, avatud diskussiooni Saare maakonna prioriteetsete võimalike projektide üle pole toimunud.

Saare maavanemale saadetud kirjas leiab Ruhnu vallavanem Jaan Urvet vastupidiselt komisjonile, et loomekeskus vastab igati toetuse saamise tingimustele ning sellel on ka maakondlik mõju, kuna sarnast rannarootsi kultuuripärandit kandvat ja miljööd pakkuvat mereäärset turismikeskust Saaremaal ei ole.

Keskus võimaldaks korraldada seminare, kontserte ja näitusi, demonstreerida vanu käsitöövõtteid, tutvustada ruhnurootslaste kultuuripärandit ning muuta sellisena Ruhnu atraktiivsemaks ka saare külalistele.

Ruhnu vallavanema sõnul ei esitanud Saare maavalitsuse ametnikud projektiidee ettevalmistamise perioodil mingeid küsimusi, selgitamaks taotluse mittevastavus. Küll aga olevat vallavanema väitel kostnud riigiametnikelt eetiliste käitumispõhimõtetega sobimatud subjektiivsed vihjelauseid stiilis “ükskõik mis te seal Ruhnus teete, maakondlikku mõju sel ei ole”.

Jaan Urvet märgib oma kirjas maavanemale, et jälgides programmi tegevuskava ettevalmistamist, jäi mulje, et otsused olid juba nn tagakambris komisjoniväliselt ära tehtud ning Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse ees käsitleti teemat vaid formaalselt.

Maavalitsus vaikib

Kuna piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise määruse kohaselt on toetuse andmise eesmärk ka majandusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi, siis küsib Urvet, kas Saare maavalitsus on selle eesmärgi täitmisest huvitatud maakonnaüleselt või ainult n-ö Suur-Saaremaa keskselt, kuhu Ruhnu vald oma objektiga tegevuskavast väljajätmisel ei kuulu.

Urvet tahab ka täpsemalt teada, millistele toetuse taotlemise tingimustele Ruhnu Kultuuriaida taotlus ei vastanud ja miks ei kaasatud taotluste esitlusele Ruhnu Kultuuriaida esindajaid.

Saarte Hääl küsis kommentaari ka Saare maavalitsusest ja sai maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajalt Agne Peetersoolt vastuse, et maavalitsus ei saa neile tulnud kirju ajalehes kommenteerida enne ametlikku vastamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 345 korda, sh täna 1)