Juu laseb omal ea olla

Ikka terit. Nee kis mineva nädali viisisid lehte uurida, juba tiadvad, et sedakorda ma tie juttu Wellfestist. Sõuke uhke nimi oo just. Muhu oo tiadupärast soar, kus aeg puhkab. Ja selle nädali teises pooles piaks sie iseäranis easte tunda andma.

Neh, 5.–8. märtsini pietse sii Wellfesti.

Nõnna et ep maksa siit kohe läbi tuisata mitte. Selle aa sihes oo Kuivastu-Jaanil, Tihusel ja Nautse Mihklil öömaa innad sedaviisi, et soab kaks üöd ühe innaga ää magada. Neh, ja mis nende päävade sihes sii tiha, selle soab ise kenaste kokku panna.

Neljabe, viienda märtsi õhta, kellu viiest, akkab Liiva koolimajas naestepääva kontsert. Laulvad Feliks Kark ja Elmar Trink. Pileti innaks oo kuus eurut. Ja kellu seitsmest sellesamma õhta akkavad Hellamaa külakeskuses, neh sial kogukonna küökis jälle, mehed süia vaaritama. Kis naesed tahtvad osa soaja, siis andke omast Annelile või Tiinale tiada ja viis eurut võtke koa minnes seltsi.

Ja Tihusel soab viiendast kuni kahessanda märtsini kalessidega köia metsas haldjaid otsimas ja ratsa koa. Ja kis ep taha hobustega sõita mitte, nee soavad kohvikus pätta roosida. Velli, munuke inimene, õpetab. Velli number oo 52 13 781 ja Tihuse Martini oma 51 48 667.

Kuiendal ja seitsmendal märtsil soab Nautse Mihklil massaasi tellida. Ja muul aal Liival Heaolutoakeses. Maie juure soab ennasimi kirja panna neh.

Ja seitsmendal kellu ühest akkab Nautse Mihklil lohesurfi koolitus. Wellfesti taudi oo siis koolituse innaks paljast kolmkümmend eurut ja uurige ise järgi ja andke nobesti televonni tiel tiada viel, kis minna tahtvad. Numbriks oo üteldud 58 60 088. Ja laupa õhta kellu kahessast oo Nautse Mihklil kevadsimman, kus laulab Muhu naisansambel ja Mihkel Mereäär mängab pilli. Pieti innaks oo viis eurut ja ette soab elista 50 85 555.

Koguva Käspril soab voatama minna Muhu rahvariides nukkude näitust. Käspri Maie pakub saia ja kohvet koa. Neh ja ikka võiks ette elista koa Maiele 53 427 136.

Saun oo üks tulisema ea puhkamise koht. Põle mitte, et paljast pesemise koht. Ennevanasti tehti saunas tited koa valmis. Üks isevärki saunapäe oo täna Muhu muuseumis. Sial avatse, täpsemaste Tooma lambasaunas, uus näitus – “Ihu vajab õhku ja vett”. Saunas köima pilta, kuulukse, et soab sial voatamas köia.

Ja Kuivastu-Jaanil soab kõik nee peavad omingu ja õhta saunas koa köia. Ja ikka tuleks omast tahtmisest siis tiada anda koa. Ja laupa õhta soab Nautse Mihklil koa sauna ja. Laupa-pühabe pakutse Nautses jaanalinnumunast omletti ja pannkooki koa. Ja jaanalindusid soab uudista ja kängusid ja sebrasid ja. Ma´p jõvagid sii kõiki asju ää kuuluta, mis viel laanis oo. Aga ise soab ju koa uurida. Muhu valla kodulehe pial oo nii pitk jutt ja viel karikond televonni numbrid koa.

Ja igasuguseid pileti indasid. Igatahes oo Nautses tihed päävad. Ja mujal Muhu soare pial koa.

Nõnna et puhake ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 159 korda, sh täna 1)