Algas jaht 7 miljonile eurole (2)

SIMMO KIKKAS: Mikroettevõtjatel on praegu Kuressaare ümbruses probleeme väikeste korralike tootmispindade leidmisega. Foto: Tambet Allik

SIMMO KIKKAS: Mikroettevõtjatel on praegu Kuressaare ümbruses probleeme väikeste korralike tootmispindade leidmisega. Foto: Tambet Allik

Saare maavalitsuse juures tegutsev komisjon valis 16 projekti hulgast välja seitse, mis hakkavad konkureerima Saaremaale piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks ette nähtud 7,16 miljonile eurole.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo ütles, et 12-liikmeline komisjon valis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse objektid, mis annavad võimaluse luua uusi töökohti, elavdada ettevõtlust jms.

Arvamine tegevuskavasse annab objektile toetuse saamiseks eelduse, kuid ei garanteeri seda.

Kõige esimesele pulgale tegevuskava pingereas asetus Kuressaare piirkonna tootearenduskeskus ehk mikroettevõtetele (kuni viis töötajat) tootearenduseks mõeldud hoone rajamine Lääne-Saare valda (võimalik asukoht Kudjape).

Kuressaare linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Simmo Kikkas ütles, et 1300 m2 suuruse netopinnaga hoone tuleb hea soojapidavuse ja madalate ülalpidamiskuludega, kus vastavalt väikeettevõtja vajadustele jääb ruumide pinda 25–100 ruutmeetrit.

Simmo Kikkase sõnul on mikroettevõtjatel praegu Kuressaare ümbruses probleeme väikeste korralike tootmispindade leidmisega, kus kasvõi toetusega soetatud seadmetega tööle hakata. Näiteks arenenud tööstusriikides on taolisi lihtsa konstruktsiooniga toomishalle hulganisti.

Kikkase sõnul kannab rajatav tootmishall tootearenduskeskuse nime, kuna eesmärk on aidata väikeettevõtjat koostöös maakondliku arenduskeskusega omatooteni.

Teise koha pingereas sai Ida-Saaremaa tootearenduskeskus, mis samuti kujutab endast mikroettevõtetele mõeldud tootmishoonet, kuid sedapuhku Orissaare vallas.

Kolmandale kohale paigutas komisjon Oti tootmisala ehk nüüdisaegse taristuga tootmisala väljaehitamise Pöide vallas Oti külas.

Kui esimesed kolm projekti on mõeldud tootearendusvõimaluste loomiseks, siis neljandale kohale jäänud projekt on linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamise valdkonnast ja on suunatud Kuressaare südalinna arendamisele.

Tegevuskava kõige suurema eelarvega projekt näeb ette arhitektide liidu korraldatava konkursi tulemuse alusel Kuressaare raekojaplatsi ja Lossi tänava renoveerimise, kergliiklusteede väljaehitamise, jalgrattaparklate ja istumiskohtade rajamise, turuplatsi arhitektuurse sidumise raekojaplatsiga ning kultuurikeskuse kvartali sidumise raekojaplatsiga.

Lisaks on plaanis vähendada kesklinnas autoliiklusele kuuluvat pinda ja tuua raekojaplatsile Eesti Vabariik 100 temaatika.

Simmo Kikkase sõnul ei saa selle projekti puhul vaadata Kuressaaret kui ühte omavalitsust, kes teiste arvelt elab, vaid kui turistide poolt kõige enam külastatavat paika maakonnas.

Põnevad on kindlasti ka tegevuskava kolm ülejäänud projekti. Alver Sagur soovib Kaalis luua loomekeskuse OHHOO (Omanda Huvitavaid ja Harivaid Oskusi) ja planetaariumi, mis on mõeldud õppimiseks, mängimiseks ja avastamiseks kogu perele.

Lääne-Saare valla vallavanem Andres Tinno tahab lõpuks ometi elu sisse puhuda oma aastaid kasutult seisnud kinnisvarale Uuel tänaval.

Keskus Hõbevalge kujutab endast multifunktsionaalset teenuste- ja loomekeskust, kus on nüüdisaegselt ja nutikalt varustatud kino-, koolitus- ja konverentsiruumid.

Samuti filmi-, foto-, ja disainilaborid (stuudiod ja ateljeed) ning kaugtöökeskus digitaalse loomemajanduse viljelemiseks ja arendamiseks.

Seitsmendale kohale pääses kaheksa valla esitatud Saare maakonna maalinnade võrgustiku idee, mis näeb ette maalinnade (Kahutsi, Muhu, Maasi, Paatsa, Kaarma, Asva, Valjala, Kooljamäed ja Lihulinn) kujundamist ja turustamist ühtse turismitootena.

Agne Peetersoo sõnul on seitsmest projektist koosnev tegevuskava alles eelnõu, mille maavanem esitab hiljemalt 6. märtsiks siseministeeriumile.

Siseministeerium kontrollib tegevuskava nõuetele vastavust ja esitab tegevuskava asjaomastele ministeeriumidele arvamuse avaldamiseks. Tegevuskava kinnitab siseminister.


Projekt, esitaja, maksumus / toetuse vajadus

1. Kuressaare piirkonna tootearenduskeskus, Lääne-Saare vald ja Kuressaare linn – 1 000 000 / 850 000 €
2. Ida-Saaremaa tootearenduskeskus, Orissaare vald – 1 500 000 / 1 275 000 €
3. Oti tootmisala arendus, OÜ Kingli Grupp – 536 000 / 455 600 €
4. Kuressaare südalinna arendamine, Kuressaare linn – 4 700 000 / 3 900 000 €
5. Kaali loomekeskus OHHOO ja planetaarium, MTÜ Kaali Külastuskeskus – 985 000 / 788 000 €
6. Keskus Hõbevalge – multifunktsionaalne teenuste- ja loomekeskus Kuressaares, MTÜ Nolgimõisa –2 556 960 / 1 972 166 €
7. Saare maakonna maalinnade võrgustik, Muhu vallavalitsus (8 valla ühisprojekt) – 1 800 000 / 1 530 000 €

Kokku 13 077 960 / 10 770 766

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 527 korda, sh täna 1)