Riik tahab parandada juurdepääsu Saaremaa pärandkooslustele

Pärandkoosluste kaitse ühing kaardistab 2015. aastal Eesti poollooduslike koosluste majandamise jaoks vajaliku infrastruktuuri ja korraldab lähiajal asjakohase koosoleku.

Pärandkoosluste kaitse ühingu juhatuse liige Jaak-Albert Metsoja ütles, et tööde eesmärk on selgitada välja poollooduslike koosluste majandamiseks ja taastamiseks vajalike ligipääsuteede, sildade, truupide, peale- ja mahasõiduteede, lao-, laadimis- ja ümberpööramisplatside jmt rajamise ja korrastamise vajadus ja asukohad. Tööd tehakse keskkonnaministeeriumi tellimusel.

Juurdepääsuteede tagamine on seotud Eesti riigi võetud kohustusega tagada 2020. aastaks 45 000 ha poollooduslike koosluste (PLK) hooldamine. Seni on PLK struktuuri korrastatud põhiliselt luhtadel Soomaal, Matsalus ja Alam-Pedjal, kuhu on üsna raske ligi pääseda.

Pärandkoosluste ühingu objektide kaardistamine lõpeb 2015 septembris, misjärel lähevad kõik kõpitsemist vajavad objektid RMK tööplaani. “Me seame ka objektide prioriteedid, aga mitte oma suva järgi, vaid tulenevalt koosluste tähtsusest PLK hooldamise tegevuskavas,” rääkis Metsoja, kelle sõnul on kõige olulisemad kooslused puisniidud ja loopealsed. Vaatamata sellele, et infrastruktuuri korrastab RMK, tehakse vajadusel töid ka eramaadel. “Kui seal on mingid suuremad niidumassiivid taga, siis on võimalik ka üle eramaade minna,” sõnas Metsoja.

Seoses poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri uuringuga viib pärandkoosluste kaitse ühing 4. märtsil kell 13 keskkonnaameti Kuressaare saalis (Tallinna tn 22) läbi koosoleku, kus kõik PLK majandajad saavad oma vajadustest teada anda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 199 korda, sh täna 1)