PRIA jäi Atla loos kaotajaks (12)

Tartu halduskohus tühistas PRIA otsused, millega nõuti Lümanda vallalt 77 547 eurot. Lisaks jääb PRIA kanda ka 1685 eurot menetluskulusid.

Atla sadamaga seotud mitmest kohtuasjast sai vaheotsuse kõige suuremat summat puudutav. Kohus nõustus, et PRIA oleks pidanud kontrollima juba varem ja vaidlustama otsused õigeaegselt.

PRIA nõudis Lümanda vallalt Atla sadama kahe etapi ehitamiseks antud toetusest tagasi 25% ehk 77 547 eurot. Seda põhjendusega, et Lümanda vald ei täitnud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. Vald küll esitas vaide, kuid selle jättis PRIA rahuldamata.

Lümanda vald vaidles PRIA-ga kohtus kümnes punktis. Valla väitel oli PRIA näiteks kasutanud otsuste tegemisel määrusi, mis ei olnud selleks mõeldud. Samuti rõhus vald asjaolule, et PRIA on toetust hakanud tagasi nõudma seaduses sätestatud tähtajast hiljem.

Lisaks on vald seisukohal, et toetust on tagasi nõutud mitmel korral ning valla arvates on selline käitumine juba karistusliku iseloomuga. Lümanda valla arvates ei olnud PRIA määratud ekspert pädev ja PRIA-l ei ole ka pädevust järelevalve läbiviimiseks seoses riigihangetega. Vald kinnitab ka, et ei ole riigihangete seadust rikkunud.

PRIA ei ole Lümanda vallaga nõus ja teeb ühe huvitava märkuse: “PRIA ei nõustu kaebaja (Lümanda vald) järeldustega, et tähtis on vaid see, et Atla sadam on valmis ehitatud ning täidetud on meetmega seotud eesmärk. PRIA on seisukohal, et kui vastav eesmärk on saavutatud ebaseadusliku tegevuse tulemusena, siis on õigustatud taotleja suhtes ettenähtud sanktsioonide rakendamine.”

Kohus on seisukohal, et PRIA-l on järelevalveõigus küll olemas, kuid otsus kuulub siiski tühistamisele, kuna vaidlustamise tähtaeg on ületatud. PRIA-l oleks olnud aega 90 päeva, kuid nemad hakkasid tegutsema alles aasta hiljem.

“Kohus on seisukohal, et toetuse tagasinõudmine ei saa toimuda suvalisel ajal,” öeldakse Tartu halduskohtu otsuses ja lisatakse, et ei olnud ühtegi takistust, miks PRIA poleks võinud varem tegutseda.

Kuna kohus tühistas vaideotsuse, ei hakatud arutama Lümanda valla esitatud kõiki vaideid. Küll tegi kohtunik üsna üllatava avalduse Lümanda valla esitatud vaiete kohta. Nimelt märkis ta, et kuna Atla sadama osas on esitatud juba kaks tagasimaksmise nõuet, siis nüüdset nõuet võib pidada tõepoolest karistusliku iseloomuga nõudeks. Samuti märgib kohus, et PRIA ei ole kahjusumma suurust põhjendanud.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku sõnul analüüsitakse praegu otsust ja kaalutakse, millistel motiividel see ringkonnakohtus vaidlustada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 034 korda, sh täna 1)