Keskkonnaamet avastas arvatavalt ebaseaduslikud paadikuurid (8)

Mustjala vald taotles Ninase külas paadikuuri ehitamiseks mereäärse ehituskeeluvööndi vähendamist, aga keskkonnaamet selleks luba ei andnud ja avastas samast kandist veel arvatavasti ebaseaduslikult randa rajatud kuure.

Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari sõnul avastati paadikuurid Ninasel tehtud paikvaatluse käigus. Nimelt soovib omanik Vahe maaüksusel merest vaid 20 meetri kaugusele paadikuuri rajada ja vald küsis selleks luba.

Onemari kirjas Mustjala vallavanemale Kalle Kolterile seisab, et Rannaääre ja Uuemaa maaüksusele rajatud paadikuuride ehitusload on väljastatud ajal, mil kehtis looduskaitseseadus. Selles ei ole toodud erandit, mis lubaks ehituskeeluvööndisse detailplaneeringuga püstitada kalapüügiga seotud ehitisi.

“Seega on keskkonnaameti hinnangul vähemalt eelviidatud sama piirkonna paadikuuride näol tegemist loodukaitseseadusega vastuolus olevate (ebaseaduslike) ehitistega,” märgib Onemar. Paadikuuride seaduslikkuse peab nüüd tuvastama keskkonnainspektsioon.

Vahe maaüksusele, kuhu tahetakse samuti paadikuuri ehitada, keskkonnaamet nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks ei andnud. “Kaalutlusotsust tehes keskkonnaamet kõnealuste ehitistega ei arvesta,“ on Onemari kirjas viidatud, et Rannaääre ja Uuemaa maaüksusel olevad paadikuurid otsust ei mõjutanud.

Paadikuuri taheti ehitada umbes 20 m kaugusele rannast, kuid keskkonnaamet leiab, et kalapüügiga seotud vahendeid on võimalik hoida ka ehituskeeluvööndist väljapoole jäävas hoones, mida parajasti ehitatakse. Samuti on põhjusena välja toodud, et kavandatava paadikuuri planeeringulahendusega ei ole tagatud ranna kaitse-eesmärkide täitmine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 269 korda, sh täna 1)