Muinsuskaitse: bussijaam mälestiseks vaid tervikuna! (3)

Foto: Sander Ilvest

Foto: Sander Ilvest

Kuressaare linnavalitsus soovib bussijaama kaitse alla võtmist vaid osaliselt, et hoone ülejäänud osas jääks võimalus ümberehitusteks muinsuskaitseliste piiranguteta. Muinsuskaitseametilt saabunud vastus on aga eitav.

“Muinsuskaitseamet on seisukohal, et hoone saab mälestiseks tunnistada vaid tervikuna, kuna see on üks arhitektuurne tervik,” seisab muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektori Triin Talgi kirjas linnavalitsusele.

Talk täpsustab aga, et muinsuskaitseamet saab nõustuda ettepanekutega, mis puudutavad hoone lääneosa, ja vastavalt nendele on võimalik eritingimusi täiendada.

2014. aastal OÜ Klotoid koostatud muinsuskaitse eritingimuste nõuete tõttu loobuti juba vahepeal plaanist noortekeskus bussijaama kolida. Linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti esindajate ühisel arutelul jõuti aga järeldusele, et noortekeskus sobiks bussijaama hästi.

“Kindlasti on võimalik teha selle realiseerimiseks leevendusi ja kompromisse võrreldes esmastes eritingimustes kirjapanduga,” seisab Talgi vastuses.

Näiteks võib hoone lääneosas, kus on kontorid ja abiruumid, muuta siseplaneeringut ja -viimistlust vastavalt vajadusele. Lisaks võib linn fassaadi osasid, mida telliste tehnilise seisukorra tõttu ei ole võimalik algsena säilitada, taastada sama välisilmega. Lubatud on ka välisvalgustuse rajamiseks vajalike kaablite paigaldamine fassaadile.

Talgi kirjas seisab veel, et kuna linnavalitsusel on plaanis hakata koostama vanalinna arendamise teemaplaneeringut, on sellele alale jäävate hoonete väärtushinnanguid ja kaitserežiimi võimalik täpsustada planeeringuga ja üksikehitiste mälestiseks tunnistamine vanalinnas ei ole vajalik. Saarte Häälele ütles Triin Talk täpsustuseks, et bussijaam jääb sellest alast välja.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 966 korda, sh täna 1)