Lapsed tuppa! Jüts, kus aabits?

Ikka terit. Sedaaegu kui tervel Eestimoal ikka iga sügise mõned kuolid kindi pannasse, sest põle änam lapsi kuoli minemas, siis meitel sii Muhus oo asjad tükkis teistmuodi. Kesktalve aegus avatse puru uus kuol – Külasema külakuol! Pidulik avamine oo 25-ndal jaanuarikuu pääval, kellu kolmest. Kuoli akatse pidama Liiva lasteaa saalis.

Esimese pääva oo kohe esimene tund koa – ühiskonna õpetus. Ja sial tundis riagib Koit Kelder maaelust ja maaettevõtlusest. Ja suur vahetund oo koa kohe esimese pääva muidugid. Tundisid akatse lasteaa saalis pidama kahel korral kuus ja ikka pühabe. Eelmise korra aegas öetse ää koa, et mis tund järgmise korra oo. Siis kis ep taha ikka nõuksesse tundi minna, sie võib mureta poppi tiha. Märkust päävikusse ep panda ja santi innet koa ep soa selle iest mitte. Ja kis esimese korra ep lähä, aga kuuleb kuskilt, et kolmanda korra oo irmus vägev tund, siis võib alles kolmanda pääva minnagid.

Ja sial kuolis oo ikka õppemaks koa . Üks euru oo iga kuolipäe. Ja selle euru iest soab suures vahetundis tied juua ja natusse põlast võtta. Nõnna et üks oo kindel – suur vahetund oo igal kuolipääval kohe kindlaste.

Neh ja tundisid kuulukse igasuguseid tulavad. Näputüötunnid ja anatoomia ja võimlemise tund ja. Ja põle mitte nõnna, et paljast Külasema küla inimestele oo sie kuol. Ikka kõikidele, kis vähägid minna tahtvad. Pistke aga euru tasku ja katsuge ennassimi kohale veereta.

Ma nüid natusse tudvusta kuoli juhtkonda koa. Ennevanasti olli kuolmeister ikka nõuke inimene, kis kohe elaskid kuolimajas. Neh Külasema tunniandjad põle küll lasteaidas paiguldased, aga kuoli direkturiks oo lasteaa direktur – Mihkli Reet. Nõnna et just sie inimene, kis sial majas nagunii kõege pitkemad päävad paikas oo. Ja õppealajuhatajaks oo Koosi Piia. Ja üks tähtis ametimies olli ennemuiste kuolis ikka viel. Sie olli toorus. Külasema külavanam Malle arvas, et ta võtab sõukse tähtsa ammeti oma piale.

Neh, ja teene jutt oo mool nõuke, et 10. vebruaarini oodetse kõikide ettepanekumi jälle selle kohta, et kelledele võiks reemiaid anda vabariigi voastapääva aegas.

Ikka jälle kultuuri- ja hariduse- ja spordireemiaid ja ikka seda koa tahetse rahva kääst tiada ja siis volikogus välja selgita, et mõuke olli voasta tegu 2014. Nõnna et akake nüid mõtlema. Kui üksi välja ep mõtle, pange mitmekeste piad kokku ja mõtelge siis. Ikka reenige oma ajusid koa natusse.

Olgu siis moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 192 korda, sh täna 1)