Arengukava toppamine jätab koostöökogud rahahätta

Maaelu arengukava koostamise viibimine on pannud keerulisse olukorda Lea-der-meedet ettevalmistavad kohalikud koostöökogud, kellel ei jätku raha kontori ja töötajate ülalpidamiseks.

Kirjas põllumajandusministrile osutab Eesti Leader Liidu tegevjuht Piret Leskova, et kohalike koostöökogude töösse võib tekkida poole aasta pikkune paus, sest MAK-i 2007–2013 eelarves tegevusgruppide ülalpidamiseks ette nähtud vahendeid tohib kasutada kuni 30. juunini, uut raha lubatakse koostöökogudele praegustel andmetel aga alles 2016. aasta alguseks.

“Vahendite puudumisel võib tekkida oht vahepeal kontorid sulgeda, väljaõppinud spetsialistidega töölepingud lõpetada või nad palgata puhkusele saata, kaotades seeläbi tegevuse järjepidevuse,” märgib Leskova, kelle sõnul kahjustab selline poole aasta pikkune paus tegevusgruppide jätkusuutlikkust.

Koostöökogude käsutuses on praegu küll ka toetus Leaderi uue strateegia ettevalmistamiseks, kuid seda raha tohib kasutada vaid sihipärasteks tegevusteks ja sellegi kasutamise tähtaeg jõuab mõne kuu pärast lõpule.

Saarte koostöökogu tegevjuhi kt Terje Aus ütles, et Saarte koostöökogu rahamured praegu veel väga teravalt ei puuduta. “Oleme saanud suhteliselt palju ettevalmistavat toetust, majandanud üpriski kenasti ja meil see olukord nii hull ei ole,” sõnas Aus. Samas, kui uue MAK-i raha jõuab koostöökogudeni tõesti alles 2016. aasta jaanuaris, nagu viimasel kokkusaamisel ministeeriumi esindajatelt kuulda võis, pole probleemidest pääsu ka saarlastel.

Praegu kasutab Saarte koostöökogu administratiivkuludeks eelmise eelarveperioodi raha, mis on abikõlbulik 30. juunini. Lisaks on saarlastel kasutada uue strateegia koostamiseks ette nähtud 76 000 eurot, mida saab kasutada kuni uue strateegia heakskiitmiseni hiljemalt 31. augustil. “Seega tekib küsimus, millega pidada kontorit üleval kuni 2016. aasta alguseni, kui laekub uue arengukava raha,” viitas Terje Aus.

Näiteks hiidlastel on juba praegu rahaga kitsas käes, sest kogu eelmise perioodi toetus on kulutatud. Paljud tegevusgrupid on võtnud laenu, mida käendavad oma isikliku varaga koostöökogu tegevjuhid või juhatuse liikmed, rääkis Terje Aus. Samas olevat ministeeriumi esindaja öelnud, et kui toetuse taotlejad peavad võtma projektide elluviimiseks laenu, siis miks ei võiks seda teha Leaderi tegevusgrupp. Ministeeriumi jaoks olevat tegevusgrupp samasugune projektitaotleja. “Aga ministeerium võiks ikka oma kapsaaeda ka rohkem vaadata – kui me räägime perioodist 2014–2020 ja saame tegelikult meetmed avada alles 2016. aastal, siis see ei ole päris normaalne,” leidis Terje Aus. “Uus eelarveperiood on kestnud juba terve aasta ja nüüd öeldakse, et uue strateegia rakendamiseks saame hakata raha kasutama alles 2016. aasta jaanuaris.”

LEADER Foorumi eestkõneleja Tiina Sergo ütles, et juba paar aastat järjest on tegevusgrupid saanud ministeeriumilt rahastamise osa väga ebakindlaid ja muutuvaid vastuseid. “Meil ei ole olnud kindlust, millal võetakse vastu uus MAK ja millal vahendid avanevad. Samamoodi pole olnud selget vastust, kui kaua me võime selle perioodi raha kasutada,” rääkis Sergo. “Vahepeal oli ministeeriumi seisukoht, et raha peab olema kasutatud 2013. aasta lõpuks, siis 2014. aasta lõpuks, nüüd 2015. aasta juuniks.”

Tiina Sergo märkis, et koostöökogud, kelle eelmise perioodi raha on praeguseks otsas, pole midagi valesti teinud. Kui ühel hetkel öeldi, et kõik perioodi 2007–2013 raha peab olema kulutatud 2013. aasta lõpuks, siis hakati ka vastavalt toimima ja planeeritigi oma eelarved 2013 .aasta lõpuni, rääkis foorumi eestkõneleja.

Positiivse poole pealt tõi Tiina Sergo välja põllumajandusministeeriumi ja PRIA ametnike valmisoleku istuda tegevusgruppide esindajatega ühe laua taha ja üritada leida lahendust. Kirjas põllumajandusministrile teeb Eesti Leader Liit ettepaneku, et tegevusgruppide kulud muutuksid abikõlblikuks alates strateegia esitamise järgmisest päevast taotleja omal riisikol. Kui strateegia leitakse olevat mittevastav, siis kuludeklaratsiooni enne selle strateegia nõuetega vastavusse viimiseni vastu ei võeta. Eduka strateegia korral rahuldatakse kuludeklaratsioon aga tegevusgrupile eraldatud elavdamis- ja ülalpidamiskulude arvelt.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 151 korda, sh täna 1)