Revisjonikomisjon: huviharidust planeerida linnaüleselt!

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon uuris eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja eelarvevahendite kasutamist linna koolides ja Kuressaare noorte huvikeskuses (KNHK) ning jõudis järeldusele, et rikkumisi ei olnud. Siiski on revisjonikomisjoni aktis kirjas mõned ettepanekud.

Näiteks leiab komisjon, et mõistlik oleks huviharidust planeerida linnaüleselt, et toetada süsteemse huvihariduse korraldust ja kättesaadavust. Samuti on komisjon seisukohal, et erinevate huvihariduse pakkujate suurem koostöö oleks tulemuslikum ja väldiks huviharidusringide dubleerimist. “Kuressaare linna väiksuse juures võiks huvihariduse rahastamine võimaldada soovi korral õpilaste roteerumise kõigi erinevate koolide poolt pakutavate huviringide vahel,” seisab aktis.

Lisaks on märgitud, et KNHK huviringide pakkujana ei ole õpilastele praegusel viisil enam atraktiivne. Seda näitab komisjoni hinnangul noortekeskuse vähene ringide arv võrreldes koolidega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 156 korda, sh täna 1)