Kõike soab ju

Ei neh. Ikka terit jälle. Kena oo voadata, kui elu pissitassa jälle järje piale soab. Ja neh, nõukest aega sii põlegid, et mitte midagi ep tehta. Nõnna et ma katsu nüid jälle mõned asjad teitele tiada anda, mis sii Muhus kesktalve aegus toimuvad koa.

Esteks oo nõuke jutt, et nuordekeskuses oodetse kõiki kahessa- kuni kahessateistmevoastasi nuori uude kaitse- ja piasteringi. Esimest korda soajasse kokku kuieteistmendal jaanuaril kellu poole kuiest ja muidugid nuordekeskuses. Sie oo vägagid tarbline mõte – nuordele õpetatse, mesmuodi piaks ohu olukordas täpsest käituma. Õpitse, mõukest abi piaks andma nii moal kui mere pial. Kokku soajasse kaks korda kuus ja ikka köiasse väljasõitude ja õppereisude pial koa.

Ennassimi soab kirja panna, kui Arnekile elista või kirjuta.

Neh, ja tegemist oo vanamatel inimestel koa. Näituseks võib minna Hellamaa külakeskuse, kus oo kuni jaanuari lõpuni ülal pildinäitus. Sie oo kokku pantud nõukse voturühma lõpsudest, mise nimi oo Hetkepüüdjad.

27. jaanuari keskomingu, kellu ühestteistmest, oodetse Hellamaa külakeskuses kõiki Erna Tedrekulli endiseid õpilasi, kolleegisid ja sõpru, et tetta meenuta. Erna Tedrekull oleks soan 29-ndal jaanuaril ühessakümne voastaseks.

Teaatrit näeb koa jälle Muhu soare pial varsi. Täpsemaste kahekümne viienda jaanuari pääva kellu ühest. Siis mängab Kärla näitering Liiva koolimaja saalis nõukest tükki, mise nimeks oo “Sulase südameraasuke”. Pileti innaks oo kolm eurut ja täpsemaste soab Anneli kääst uurida, misega tegu oo.

Ja kinuse soab koa. Kinu näitatse nõnna kut minevoastagid Hellamaa külakeskuses ikka jälle. Sedakorda oo siis vilminäitamise õhta 30. jaanuaril. Siis näidatakse ühte ühna uut vilmi. Esimest korda sai seda Eestis voadata üldse viiendal detsembril. Ja Eesti oma filmiga oo tegu. Sie oo sie “Nullpunkt”, misest viimsel aal lehtes koa kirjutatse.

Ja lõpetuseks üks tiadaandmine soarlastele ja ülemoarahvale. Kuni veebruari kuu lõpuni soab Muhu muuseumis köia paljast pooleteistme euru iest.

Näitusele soab, teaatri soab, kinuse soab, muuseumi soab koa. Kõike soab. No misse viel puudu oo! Poodi soab Liivale igapäe, kui tied põle umbes ja bussid liikuvad. Isegid kala soab Liivalt iga päe osta. Põle taris änam teisibe kalasabas köia.

Meierei majas sie uus kalapoed ju nüid. Ja iga kessiku õhta soab ojomas koa köia. Sest siis valla buss lähäb Leisi ja viib rahva sõnna basseini ojoma. Kis tahab kampaline olla, siis andku Annelile tiada. Puudust põle misestkid. Kui mõni ikka ep leva omale meelepärast tegemist, siis ma`p oska muud ütelda kut, et põle taris paljast tooduta.

Nõnna et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 142 korda, sh täna 1)