Hiiumaa elektrivarustuse tagamine on odavaim Saaremaa kaudu

Hiiumaa elektrivarustuse parandamiseks peaks uuendama Leisi alajaama ja vedama sealt läbi Soela väina kõrgepingekaabli Hiiumaale, selgus Eleringi tellitud uuringust.

Investeering alajaama uuendamisse, uue merekaabli paigaldamisse, Kärdla alajaama 110-kilovoldisele (kV) pingele viimisse ning Kärdlani 110 kV õhuliini ehitamisse oleks umbes 23 miljonit eurot. Investeeringu sees on ka keskpingealajaamade ja 35 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine, mis moodustavad ligikaudu poole maksumusest.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster teatas, et Elering tellis Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise alternatiivide uuringu. Selgus, et olenevalt koormuste kasvust on Hiiumaa elektrivõrgu arenguks võimalikud kolm varianti: olemasoleva keskpingevõrgu tugevdamine, Saaremaa ja Hiiumaa vahelise 110 kilovoldi elektriülekandeliini ehitamine Leisist Kärdlani ning mandri ja Hiiumaa vahelise 110 kV merekaabli ehitamine. Eelistatuimaks osutus 110 kV pinge toomine Saaremaalt Kärdlani.

Tööd algaksid juba tänavu ja kestaksid kümme aastat. Investeeringute mõju elektri lõpptarbija võrgutariifile oleks alla ühe protsendi. Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimäe sõnul oleksid investeeringust tulenevad ühiskondlikud kasud investeeringutest märksa suuremad.

Veskimäe sõnul on Elering valmis põhivõrku puudutavad investeeringud tegema, kui nendele on omapoolse heakskiidu andnud ka konkurentsiamet.

Kõrgepingeühenduse ehitamisega Saaremaalt Kärdlani saavutatakse põhivõrgu rajamine Hiiumaa kõige tihedamalt asustatud ja kiiremini kasvava tarbimiskoormusega piirkonda, pingekvaliteet paraneb oluliselt ja võrgukaod vähenevad.

Kui piirduda esimese alternatiivi ehk üksnes Hiiumaal keskpingevõrgu tugevdamisega, ei oleks tagatud häireteta elektrivarustus tippkoormuse ajal, kui samal ajal peaks mõni oluline liin või alajaam tööst välja langema.

Kõrgepingeliini ehitamine Hiiumaalt otse mandrile eeldaks elektrivõrgu tugevdusi Lääne-Eestis, mistõttu saaks selle variandi realiseerimisega alustada alles pärast 2025. aastat. Ka kujuneks selle lahenduse investeeringute maht ja mõju võrgutariifile umbes viis korda suuremaks, võrreldes eelistatuima variandiga. Samuti tooks see kaasa kõige rohkem negatiivseid mõjusid keskkonnale.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 129 korda, sh täna 1)