Välismaal töötav vanem peab tagama koju jääva lapse toimetuleku

Sotsiaalkaitseminister Helmen Küti sõnul peab välismaal töötav vanem tagama Eestisse jääva lapse turvalise toimetuleku.

Küti sõnul peab lapsevanem oma valikute tegemisel alati arvestama ka lapse huvisid. “Välismaale tööle minekul on alati oma põhjus. Kui laps jääb koduriiki, tuleb selle valiku juures lapse edasine elukorraldus üksikasjalikult läbi mõelda ja seada lapse heaolu kindlasti esikohale,” vahendas sotsiaalministeerium BNS-ile Küti seisukohta. “Välismaal töötavaid vanemaid ja koju jäävaid lapsi tuleb ilmselgelt toetada. Nii on lastekaitsetöötajate, aga ka kõigi lastega töötavate spetsialistide ühiseks väljakutseks tagada nendele peredele asjakohane teave ja suuniste parem kättesaadavus.”

Eestis kehtiv õigusraamistik võimaldab üle anda otsustusõiguse lapse igapäevaelu asjades, kuid hooldusõiguse küsimusi enamasti ümber ei vormistata. Praktikas võib see aga valmistada raskusi, näiteks pole lapse eest hoolitsejal võimalik võtta lapse haigestumisel haiguspuhkust ega õigust otsustada vajalike tervishoiuteenuste osutamise üle või otsustada lapse klassiekskursioonil osalemist.

Eile tutvustati sotsiaalministeeriumis sotsiaalpartneritele uuringut “Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud”.

Vanemate välismaal töötamise ja laste koduriigis elamise negatiivsed tagajärjed võivad olla lapse süvenev üksijäetuse tunne, mõne tervise-, käitumis- või sõltuvusprobleemi tekkimine, õppeedukuse langemine. Samas tõi uuring välja ka positiivseid aspekte nagu lapse iseseisvuse ja vastutustunde suurenemine vanemate äraolekul.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 280 korda, sh täna 1)