Saaremaa pärandkoosluste hooldajad saavad toetust (1)

KIK (keskkonnainvesteeringute keskus) kuulutas neljapäeval välja looduskaitseliste tegevuste toetamiseks esimese taotlusvooru EL-i rahastamisperioodist 2014–2020.

Ühtekuuluvusfondi vahenditest toetatakse projekte, mis parandavad või säilitavad kaitstavate liikide, elupaikade ja parkide seisundit. Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud ja teadusasutused.

Toetus on mõeldud poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimiseks, rajamiseks ja hoolduseks. Samuti saab selle abil soetada hoolduseks vajalikku eritehnikat ja kariloomi. Lisaks toetatakse kaitstavate parkide restaureerimist ja külastuskorralduse taristu rekonstrueerimist. Toetatavate tegevuste täpse loetelu leiab keskkonnaministri määrusest “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”.

Minimaalne toetussumma projekti kohta on 10 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal 85% abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringut on võimalik taotleda ka kaasfinantseeringuna KIK-i keskkonnaprogrammist.

Taotlusi saab esitada 26. jaanuarist ning need tuleb saata digiallkirjastatuna e-aadressil info@kik.ee. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse kahes üleriigilises päevalehes ja KIK-i kodulehel.

Taotlejatele toimuvad alates 13. jaanuarist infopäevad Tallinnas, Haapsalus, Saaremaal ja Tartus. Täpsem info KIK-i kodulehel. Kontaktisik on Eerika Purgel, eerika.purgel@kik.ee, tel 62 74 112.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 308 korda, sh täna 1)