Piimatootjate eritoetus tuleb hiljemalt 15. veebruariks (1)

Põllumajandusministeerium tahab Euroopa Liidu eraldatud erakorralise abi piimatootjatele välja maksta veebruari keskpaigaks, kvooti ületanud koguste eest toetust ei maksta.

Põllumajandusministri määruse “Piimatootja erakorraline abi” eelnõust selgub, et PRIA teeb piimatootjale erakorralise abi andmise otsuse 31. jaanuariks ja maksab abiraha välja hiljemalt 15. veebruariks.

Toetust makstakse piimatootjatele vastavalt tootjatele eraldatud tarnekvoodi täitmisele ajavahemikus august–oktoober 2014. Piima otseturustamise kvoot arvestatakse ajavahemikul 1. juuli kuni 30. september turustatud toodangu eest.

Piimatoodangu esimese 200 000 kg eest makstakse esialgsete arvutuste kohaselt 4,56 senti/kg ja seda ületava osa eest 4,0 senti/kg. Tootja, kes oma kolme kuu (august–oktoober) piimatootmiskvoodi ületab, peab arvestama, et kvoodi ületanud piimakilode eest ta toetust ei saa. Eesmärk on mitte toetada ületootmist, sest käimasolev viimane kvoodiaasta on tõenäoliselt kaasa toomas Eestis esmakordse kvoodiületamise tasu maksmise kohustuse.

Seoses Venemaa embargoga Euroopa Liidu poolt Eesti piimatootjatele eraldatud 6,9 miljoni euro suuruse abipaketiga tahab valitsus parandada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega piimatootjate olukorda, kes on väiksema turujõu tõttu toorpiima müümisel hinnaläbirääkimistel suurte tootjatega võrreldes keerulisemas olukorras. Eelnõus piirmääraks kehtestatud 200 000 kg piima – see on 2013. aasta Eesti keskmist lehmade produktiivsust (7990 kg) aluseks võttes ca 100 piimalehmaga karja kolme kuu piimatoodang.

Kuna PRIA-l on abi andmiseks kõik vajalikud andmed olemas, siis piimatootjad abi saamiseks PRIA-le taotlust esitama ei pea.

7. augustist Vene Föderatsiooni poolt lääneriikide põllumajandustoodetele kehtestatud embargo tõttu langes Eestis keskmine piima kokkuostuhind impordipiirangute eelselt tasemelt 32,31 EUR / 100 kg juulis kiirelt kahe kuuga 22% võrra tasemeni 25,15 EUR / 100 kg septembris (2013. aasta septembriga võrreldes 27% madalam hind) ning jäi oktoobris madalale 25,54 EUR / 100 kg tasemele.

Balti riikide piimatootjate olukorra leevendamiseks otsustas Euroopa Komisjon neile riikidele eraldada ühekordse rahastamispaketina erakorralist abi summas 28 661 259 eurot, millest 6 868 253 eurot on ette nähtud Eesti piimatootjatele. Toetussummad põhinevad arvestusel üks sent iga Balti riigi turustatud piimatoodangu kilogrammi kohta kvootide piires 2013/2014. kvoodiaastal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 240 korda, sh täna 1)