Kalakasvanduse mõjusid hakatakse uurima (4)

Valitsus plaanib kinnitada keskkonnamõju hindamise (KMH) ja hoonestusloa menetluse algatamise OÜ Vamako projekti osas, millega soovitakse Mustjala valda Küdema lahte 200 000-ruutmeetrisele alale rajada kalakasvandus.

Vamako esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 2012. aasta sügisel taotluse rajada Küdema lahte üks või võimaluse korral kaks kalakasvatuslikku sumbakomplekti. Sumbad paikneksid tervikuna Küdema lahe hoiualal, mis kuulub Küdema lahe linnu- ja loodusalana ka Natura 2000 võrgustikku, vahendas BNS korralduse eelnõu.

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 30 aastat. Ühe sumbakomplekti pindala on ligikaudu 30 000 ruutmeetrit ja koos paigaldatavate ankrute ja automaatsöötjaga on pindala ligikaudu 200 000 ruutmeetrit.

Sumbad paigaldatakse ja kinnitatakse merepõhja, need paiknevad merepinnast umbes 5 meetri sügavusel. Sumpade kõrgus on ligikaudu 10 meetrit ja diameeter kuni 20 meetrit ning veemaht sõltuvalt lõplikest parameetritest on kuni 3000 kuupmeetrit. Kalade tihedus sumbas on kuni 15 kilogrammi ühes kuupmeetris vees. Üks kavandatud sump võimaldab kasvatada maksimaalselt kuni 36 tonni kala. Sumpades tahetakse kasvatada siiga ja forelli.

Sumpades kasvatatavaid kalu toidetakse automaatsöötja abil. Kalade söötmiseks kohaletoodava sööda kogus on ligikaudu 160 tonni. Kaladest ülejääv sööt ja kalade väljaheited satuvad merre, puhastusseadmeid sumpadesse ei paigaldata.

Sumbad tõstetakse perioodiliselt (üks kord nädala või kahe jooksul) pinnale kalade visuaalseks vaatluseks, automaatsöötjatesse sööda lisamiseks ja sumba tehniliseks kontrolliks. Sumbad tähistatakse nähtavate poidega ja vilkuvmajakatega, ühtlasi on need nähtavad raadiolokatsiooniseadmetele. Sumbad on kasutuses aasta ringi.

Lähipiirkonnas teisi sumpasid merre seni paigaldatud ei ole, samas on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse sumpade merre paigaldamiseks esitanud veel kolm firmat – Arowana OÜ, Torgu Kala OÜ ja AS Veere Sadam.
Nende taotlus puudutab Küdema lahe lähipiirkonda, Kihelkonna valla Tagalahte.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 728 korda, sh täna 1)