Ikka terit ja kenad uie voasta algust

Neh, nee kis mineva riede sõnna Liivale voastalõpu pidule läksid ja sialt kojo tullid, es ossan mitte arvatagid, et kui nad omingu ühekorra silmad lahti soavad, siis oo tali käte jõudn. Neh, just nii äkitse läks moa valgeks. Poole nelja aegus üöse põlle viel keegid aru soan, et nõuke vägev lumekahutis nelja-viie tunni pärast moas oo. Laupa enne vidust juba rakturid lassid külavahel rinki. Nobed mehed nee sahamehed!

Aga pidu olli kange. Ja rahvast olli murdu.

Ja mineva laupa ma sattusi ühe kena munukse pidu piale. Sial olli rahvast küll puruvähä, aga põle vist masu väga jõutud enne kuskil kuulutagid. Neh, muuseumis pieti üle mitme voasta põhuõhtat. Et mis sial tehti? Lapsed pullerdasid põhkus ja tegid kuuderantsi. Ja vädasid vägikaigast ja lõid kingsepa silma piast välja ja mängsid liiad ja poarid. Jalgpaina lüödi koa. Ja pill mängis ja laulti ja mädin õunu ja pähist olli lava pial ja õlletoep köis rinki. Isegid vana muhu torupilli laulu laulsid mehed ää.

Neh, no mis imet sial põhuõhtal siis nii kangeste ikka tegema piaks? Jõulusid ikka pidama! Aga neh, et juba muuseumis olli, siis Eda riakis ja luges irmus uhkeid saa voasta vanuseid uudissime. Et mõuke ilm siis jõulute aegas olli ja puhas.

Aga mo mõte oo nõuke, et põhuõhtaid piaks ikka igavoasta pidama. Ja mitte paljast muuseumis. Ikka änamaste igas külas võiks rahvas korra pühade aegas kokku tulla ja sedaviisi istu ja juttu veereta. Inimesed üldse soavad viimsel aal irmus arva kokku ja siis koa pool rahvast vahib oma televonnisid. Varsi nuoremad inimesed ep oskagid änam ristiinimese kombel riaki. Paljast toksivad oma televonnisid, kui taris lõre aada oo.

Ja neh, uus voasta akkab koa ju kohe piduga pihta. Kohe ea võemalus inimeste ulka soaja ja televonnid võib tükkis kojo jätta. Niarid oo ju koa taris ää pidada. Niaripidu peetse täna, kolmanda jaanuari õhta, Koguva Vanatoal. Kellu kahessast oodetse kõiki pidulisi sõnna ja tiada oo niipalju, et tansimuusikad tieb Aare Tomson Pärsamalt. Vaheaegas tantsivad Külasema külaseltsi tantsijad ja niarivana oo koa külla oodata. Pileti innaks oo kaks eurut. Ja keelekastet soab sialsammas paikas omale osta.

Olge siis ikka seevoasta koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 392 korda, sh täna 1)