Repliik: Segadused abivallavanematega (3)

Lääne-Saare valla juhtimisstruktuur on küllalt segane ja vigade parandusi tehti juba volikogu esimesel istungil. Vallavalitsus kinnitati esmalt koosseisus vallavanem ja viis vallavalitsuse liiget. Andres Tinno rääkis valitsuse liikmetest Tiina Luksist ja Urmas Sepast kui “pehmest” ja “kõvast” abivallavanemast. Nüüd tekibki segadus. Nimelt on Urmas Sepp “kõva” abivallavanem Lääne-Saare vallavalitsuses kui ametiasutuses. Ametnik. Lisaks on ta vallavalitsuse kui täitevorgani liige.

Tiina Luks seevastu on vaid vallavalitsuse kui täitevorgani liige, kellele määrab ametiülesanded vallavanem oma käskkirjaga. “Pehme” abivallavanema koht on olemas ka ametiasutuse struktuuris, kuid selle täitmiseks peaks konkursi korraldama. Seega jäetakse koht täitmata ja seda tööd teeb vallavanema käskkirjaga määratud ametiülesannete kohaselt Tiina Luks.

Vallavolikogu parandas oma eilset kolmandat otsust päevakorra lõpus, lisades sinna, et vallavalitsuse struktuuris on vallavanem (Tinno), abivallavanem (Luks) ja neli mittepalgalist valitsuse liiget: Jaanika Tiitson, Koit Kelder, Helle Alas ja Urmas Sepp. Sepp on lisaks abivallavanem ja Alas finantsjuht.

Miks on kõik segamini kui Kört-Pärtli särk pühaba hommikul? Arvatavasti on see lihtsalt segadus suureks omavalitsuseks muutumisel. Väikestes omavalitsustes ongi abivallavanem palgaline ametnik ja tavaliselt ka vallavalitsuse liige.

Suurtes omavalitsustes, nagu näiteks Kuressaare, kinnitab volikogu valitsuse ja määrab struktuuri. Kuressaares on valitsuses linnapea, kaks abilinnapead ja kaks osakonnajuhatajat. Kui linnavalitsus lahkub, lahkuvad ka nemad. Lääne-Saare vald võttis ametnike osa üle ning tekitas n-ö poliitilise osa juurde. Ja nüüd ongi segadus.

Mida teha? Kaotada ära abivallavanemate kui ametnike kohad, teha täitevorgani struktuuri üks abivallavanema koht juurde ja määrata Urmas Sepale käskkirjaga tööülesanded? Teine võimalus on kuulutada konkurss “pehme” abivallavanema ametikohale ja loota, et Tiina Luks osutub parimaks kandidaadiks. Kolmas võimalus on jätta nii, nagu on. Juriidiliselt on kõik korrektne, kuid selguse ja ühtluse mõttes võiksid mõlemad abivallavanemad töötada ühtsetel alustel.
Raul Vinni, ajakirjanik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 738 korda, sh täna 1)