Oogid juba jälle jõulud käe

Ei neh, ikka terit! Ma kohe esteks anna tiada, et sie mineva laupane torm põle Muhuse üht jõudn. Nõukest valju tuult tieb ikka vahest. Ja paergu sõitvad ülemoa vahet igatahes nõuksed raamid, mis sest tuulest väljagid ep tie. Suab ikka nähe, mis suab, kui nee uied laevad sii paari voasta pärast kärutama kukkuvad.

Ja lekrit põle vist koa sie tuulenatuke kuskil ää võtn. Põle kuulda oln, et keegid oleks alisen.

Pühabe oo toomapäe ja siis ju oogid juba jälle jõulud käe. Voasta soab läbi jälle. Nagu põleks teist olngid. Mool oo enne suuri pühasid teitele mõned tiadaandmised viel.

Esteks üks pitkem jutt Piiri alt. Neh sialt rahvamaja uiest taaskasutuskeskusest. Nuorikud andvad tiada, et selle nädalai läbi naad oidvad omad uksed lahti iga päe, piale pühabe. Ja siis tuleva esmasbe oo viel lahti. Pärast seda tuleb pisike talvepuhkus vahele. Jaanuaaris ja vebruaaris naad köivad sedaviisi, et tuleb nendele elista, kui oo kangeste taris poodi sisse soaja. Aga märtsikuust, siis naad akkavad uieste täie lauluga tüöle. Eks ta sedaviisi sii soare pial oo juba luodud, et puhkamise aeg oo ikka ennemini talve kut keskel suid. Siis oo jälle sedapidi, et tüöpäe akkab pääva tõusuga pihta ja ega keegid ep katke koa enne kut piale pääva looja.

Liiva käsitüöselsi poodis soab köia viel tuleva teisibeni. Iga päe kellu kümnest neljani. Nõnna et sõukest irmu ep tohiks olla, et keegid ilma jõulukingituseta jäeb. Oma soare pial tehtud asi oo ikka kõege param. Neh, jõuluvanalgid oo kergem omad kotid sii kohtas-paikas täis toppida. Akka nüid nendega sialt kaugelt Soomemoalt reenetes tulema. Param ikka tulla vilistes ja kaks kätt taskus Muhuse ja akata sii pakkisid kokku ostma. Ja muhulane koa jälle jõukam selletaudi.

Üks suurem pidu tuleb seevoasta viel. 26. detsembri õhta oo Liiva spordiallis voastalõpu pidu. Sie oo igavoasta oln ikka piale Hellama joanitule teene nõuke pidu, kus suurem ulk muhulasi igast ilmakoarest korra kokku soab.

Alguse aaks oo üteldud õhta kellu kahessast. Tansimuusikad tieb LuxHelios Kuresarest. Meite oma soare nuored Kaia Oidekivi ja Liina Vokk esinevad koa ja ühisgümnaasiumi nuorte kabareed soab koa nähe. Keelekastet ja niknäkkisid soab sialsammas kohtas-paikas osta. Pileti innaks oo kümme eurut. Kohtasid pannasse kindi televonni pial 50 37 407.

Olge siis munuksed ja voadake, et te enne pühasid kuskilt omale pouslaadi külge ep korja. Muedu kole tüiti, kui salmi lugemise aegas keegid äkist läkastama kukub.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 146 korda, sh täna 1)