Maavalitsus tellis sillauuringu (18)

Maavalitsus tellis sillauuringuSaare maavalitsus tellis firmalt Hendrikson & Ko uuringu, millega peaks selguma, kas püsiühenduse ehk silla või tunneli rajamine Suurde väina Väinamere hoiualale on lubatav.

3648 eurot maksva uuringu lähteülesande kohaselt tuleb lubatavust hinnata, lähtudes Euroopa Liidu loodusdirektiivi nõuetest, olemasolevatest uuringutest, samuti Euroopa Kohtu praktikat arvestades.

Maavalitsus selgitab, et Saare maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi ei ole keskkonnaametile seni heakskiitmiseks esitatud, kuna on ebaselge, kuidas Suure väina püsiühendust maakonnaplaneeringus käsitleda.

Septembris-oktoobris koostas SA Keskkonnaõiguse Keskus Saaremaa püsiühenduse kajastamise kohta maakonnaplaneeringutes õigusliku analüüsi, kus järeldati, et “püsiühenduse teetrassidega seotud küsimused võib maakonnaplaneeringu menetluses käsitlemata jätta põhjusel, et ei ole välistatud kahtlused, et rajatava sillaga võidakse mõjutada negatiivselt Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid Väinamere linnu- ja loodusalasid”.

Keskkonnaõiguse keskuse hinnangul saab Natura alasid mõjutavat tegevust lubada reeglina vaid juhul, kui on kõrvaldatud igasugune teaduslikult põhjendatud kahtlus mõjude esinemise osas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 943 korda, sh täna 1)