Keskkonnainvesteeringute keskus rahastas Saaremaal 28 projekti

Saaremaalt esitati Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) 2014. aasta II taotlusvooru 48 projektitaotlust, milles küsiti toetust 1 822 329 eurot. Rahastada otsustati 28 projekti kokku 432 250 euroga.

Suuremad summad tulid Saaremaale seekord merekeskkonna programmist, kus uppunud kalalaeva Volare vraki keskkonnaohtlikkuse likvideerimiseks eraldati 207 815 eurot.

Looduskaitse programmist sai toetust seitse projekti kokku üle 150 000 euro. Peamiselt soovitakse neis soetada kariloomi poollooduslike koosluste hooldamiseks.

Keskkonnateadlikkuse programmist sai toetust 15 taotlust ja kokku 30 640 eurot. Selle raha eest saavad Saaremaa koolide õpilased sõita õppekäikudele ja osaleda loodusõppeprogrammides nii Saaremaal kui ka mujal Eestis. Samuti tutvustatakse poollooduslike koosluste hooldajatele nende tegevuse olulisust elustiku liigirikkuse säilimise seisukohalt.

Maapõue programmist rahastati kahte projekti kokku 20 000 euroga. Ühe projektiga kaasajastatakse Kaali meteoriitika- ja paekivimuuseumi ekspositsiooni. Muuseumi kahte osakonda paigaldatakse interaktiivsed infokioskid, mis tutvustavad külastajatele maakonna geoloogilist aluspõhja ja paekivi kasutusalasid ning seletavad lahti Kaali meteoriidikraatri tekkeloo. Lisaks korrastatakse ja süstematiseeritakse eksponeeritav kivimimaterjal. Teine projekt on Saarte geopargi rahvusvahelise konverentsi korraldamine Kaalis 2015. a oktoobris.

Keskkonnakorraldusest toetati 15 000 euroga Pahi sigalates sellise süsteemi väljaehitamist, millega sealäga jahutatakse, et see vähem haiseks ja kasvuhoonegaase levitaks, lägast eralduvat soojust kasutatakse sigala kütmiseks.

Jäätmekäitluse programmist rahastati kahte projekti kokku 8500 euroga. Nendega likvideeritakse Maasi jäätmejaamast sinna “Teeme ära” aktsiooni käigus kogutud jäätmed ja käideldakse elanikkonna toodud ohtlikke jäätmeid.

Järgmine võimalus KIK-i keskkonnaprogrammist toetust taotleda on juba alates 16. detsembrist, kui kuulutatakse välja 2015. aasta I taotlusvoor. Lisainfo leiab KIK-i kodulehel www.kik.ee ja KIK-i Saaremaa esindusest (Kuressaare, Lossi 1-34), tel 62 74 324, e-post terje.volke@kik.ee.

Terje Volke

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 375 korda, sh täna 1)