Lasteaia asenduspind külvab liikluses segadust

TERVISLIKUD ELUVIISID: Vanaema Krista Rebeli ja lasteaias käiva kolmeaastase Jaak Laula meelest on tore lasteaeda minna hoopis jalgrattaga. Foto: Tambet Allik

TERVISLIKUD ELUVIISID: Vanaema Krista Rebeli ja lasteaias käiva kolmeaastase Jaak Laula meelest on tore lasteaeda minna hoopis jalgrattaga. Foto: Tambet Allik

Ida-Niidu lasteaia hoolekogu liige Airi Tsirp, keda on pannud muretsema Kuressaares pargi servas, endise väikelastekodu ruumesse kolinud Ida-Niidu lasteaia asenduspinna ümbruses toimuv parkimine, pöördus oma murega kirjalikult Kuressaare linnavalitsuse poole.

Nimelt piiravad valesti parkivad autod Pikalt tänavalt välja sõitvate autojuhtide nägemisvälja ja tekitavad sellega liiklusohtlikke olukordi.

Üle tänava käib aktiivne ehitustegevus ja samas kohas ületavad täiskasvanud koos lastega teed. Hoolekogu liige Tsirp soovitab linnavalitsusele paigaldada Pargi ja Pika tänava ristumiskoha vahetusse lähedusse ajutine ülekäigurada.

Samuti häirivad teda 30-alas kiirust ületavad juhid. Sõidukiirust saaks antud lõigul tema meelest piirata kas ajutiste teetõkistega, nagu paigaldati Uuele tänavale loomakliiniku juurde, või siis politseipatrulliga selles piirkonnas.

Autoga värava ette ei pääse

Ida-Niidu lasteaia direktor Helin Vinter nõustus, et päris värava ette autoga tõepoolest sõita ei saa. Sellega tuleb arvestada ja aega varuda. Väga oluline on pöörata tähelepanu ohutusele. “Meie õpetame lastele õiget liikluskäitumist ja loodetavasti teevad seda ka lapsevanemad,” sõnas direktor. Kõrvalkrundil käiv ehitustegevus lasteaia elu ei häiri. Materjali toovad suured autod sõidavad ehitusplatsi õuealale, mitte ei jää tänava äärde. Lasteaed tegutseb asenduspinnal 2015. a augustini.

PPA patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et seda küsimust arutati Kuressaare linna liikluskomisjoni koosolekul 28. oktoobril, kus tema osales politsei esindajana. Komisjonis leiti, et probleem on olemas, kuid asendusülekäiguraja paigutamine ei tundunud otstarbekas, sest see võib segadust ja ohtlikkust hoopiski juurde tekitada. “Leppisime kokku, et politseipatrull hakkab sealt tihedamini läbi liikuma ja turvalisust tagama,” lausus Sikk. Viimastel hommikutel on patrull kohal olnud ja politsei püüab pargi äärest läbi astuda ka tööpäevade lõpus.

Politsei välijuhi Erki Välinurme arvates ei erine seal toimuv millegi poolest sellest, mis toimub linna teiste lasteaedade juures. “Aktiivne liiklus on hommikul vara ja siis, kui lastele järele tullakse,” selgitas ta.

Kuressaare linna pressiesindaja Geili Heinmaa ütles, et Pargi ja Pika tänava liikluskorraldus oli arutusel Kuressaare linna liikluskomisjoni koosolekul, kus otsustati olukorra uurimiseks teha neil tänavatel liiklusohtlikkuse seiret politsei ja Linnamajanduse poolt.

“Ajutise parkimis- ja peatumiskeelu märgi paigaldamine 5 meetri kaugusele kummalegi poole Pika ja Pargi tänava ristumiskohast ei ole ratsionaalne, kuna see tegevus on sätestatud liiklusseadusega,” selgitas pressiesindaja. Seaduse järgimist selles piirkonnas on lubanud kontrollida politsei.

Sõidukiiruse piiramiseks on Airi Tsirp ühe võimaliku lahendusena välja pakkunud ajutised teetõkised, mis piiraksid sõidukiirust, kuid nn lamava politseiniku paigaldamine jaotustänavatele ei ole mõistlik, sest sealt sõidab läbi näiteks kiirabiauto.

Nimetatud tänaval on juba iseenesest kiirust piirav olukord, mis on tingitud kahele tänavapoolele parkimisest. See ahendab oluliselt sõidukitele jäävat liiklusruumi ning sunnib liikuma ettevaatlikult ja väikese kiirusega. Olukorda jälgib ka politseipatrull, kes liiklejaid vajadusel korrale kutsub.

Soovitus parkida auto ühele tänavapoolele

Politsei ja linnavalitsus soovitavad nii lapsevanematel kui ka kõigil teistel selles piirkonnas liiklejatel parkida auto ohutuse tagamiseks kõnniteega piirnevale tänavapoolele ning jälgida ka, et autost väljutaks kõnniteele.

“Mõistame, et Pargi ja Pikal tänaval tipptundidel liiklemine põhjustab ebamugavust ja nõuab kannatlikkust, ent tegemist on ajutise olukorraga. Nii politsei- ja piirivalveamet kui ka Kuressaare linnavalitsus jälgivad kõnealuseid tänavaid jooksvalt,” lubas linnavalitsuse pressiesindaja.

Airi Tsirbi liikluskomisjoni ligi kuu aega hiljem saabunud vastus ei rahuldanud. “Lootsin saada konkreetsemat lahendust. Eks ma võtan teema hoolekogu koosolekul uuesti üles,” ütles ta. Oma sõnul tunneb ta suurt hirmu eesootava lumesadude perioodi ees. “Muidugi peavad lapsevanemad järgima liikluseeskirju ja vastutama oma lapse ohutuse eest. Mõistan ka seda, et tegemist on ajutise asenduspinnaga, aga ka sel ajal ei tohi seal midagi traagilist juhtuda,” oli Tsirp murelik. Operatiivselt reageeris tema sõnul Kuressaare piirkonnavolinik Žanna Kreštšenko, kes saatis patrullid välja.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 942 korda, sh täna 1)