Lugeja küsib

Töötaja naasis lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ja soovib realiseerida töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuhkust vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Tööandjal on küsimus, kuidas arvestada töötajale puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud?

Vastab töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna:

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 70 lõike 1 kohaselt on töötajal õigus saada TLS-i § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud puhkusetasu. TLS-i § 29 lg 8 viitab omakorda vabariigi valitsuse 11. juuni 2009. a määrusele nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” (edaspidi määrus nr 91).

Puhkusetasu arvestamiseks tuleb kõigepealt välja arvutada keskmine töötasu. Kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale rohkem kui kaheteistkümne kuu jooksul töötasu makstud, korrigeeritakse töötaja töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva töötasu indeksiga (määrus nr 91 § 2 lg 5). Indeksit arvutatakse järgmiselt: keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu töötasu alammäär tuleb jagada lapsehoolduspuhkusele jäämise kuu töötasu alammääraga.

See tähendab, et keskmise töötasu arvutamiseks tuleb töötaja lapsehoolduspuhkusele jäämisel kehtinud töötasu korrutada saadud indeksiga.

Indekseerimist ei kasutata, kui töötasu on kollektiivlepingus kokku lepitud või see on suurem kui statistikaameti avaldatud riigi keskmine brutokuupalk viimases kvartalis.

Seejärel tuleb välja arvestada kalendripäeva tasu, kuna puhkust antakse kalendripäevades. Antud juhul tuleks kalendripäeva tasu arvutamiseks jagada saadud tulemus (vajadusel indekseeritud keskmine töötasu) töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu kalendripäevade arvuga (määrus nr 91 § 4 lg 4).

Et välja arvestada, kui palju tuleks töötajale puhkusetasu maksta, tuleks saadud tulemus (kalendripäeva tasu) korrutada puhkusepäevadega.


 

Näide

Töötaja jäi 2012. aasta augustis lapsehoolduspuhkusele ja soovib nüüd lapsehoolduspuhkuse katkestada ning jääda 15. oktoobrist 2014 28-päevasele põhipuhkusele. Töötaja töölepingujärgne töötasu oli 2012. aastal 750 eurot, mis ei ole suurem statistikaameti avaldatud riigi keskmisest brutokuupalgast viimases kvartalis, samuti ei reguleeri töötaja töösuhet kollektiivleping.

Indeksi arvutamiseks tuleks tänavune kehtiv töötasu alammäär (355 eurot) jagada 2012. aastal kehtinud töötasu alammääraga (290 eurot) ning tulemuseks on 1,22. Seejärel korrutatakse 2012. aastal kehtinud töötasu indeksiga ja tulemuseks saame 915 eurot. See ongi töötaja keskmine töötasu puhkusetasu arvestamise seisuga.

Kuna puhkusetasu arvestamise vajadus oli oktoobris, siis tuleb saadud tulemus (915) jagada oktoobrikuu kalendripäevade arvuga (31) – nii saame keskmise kalendripäeva tasu, mis on antud juhul 29,52 eurot. Kuna töötaja puhkab 28 kalendripäeva, siis tuleb keskmine kalendripäeva tasu korrutada 28-ga. Näites kirjeldatud töötaja saab puhkusetasu kokku 826,56 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 243 korda, sh täna 1)