Okstelõikuseks on vaja linnalt luba saada (6)

Novembris hakkas Kuressaares kehtima uus raieloa andmise kord, mille järgi peavad kinnistuomanikud taotlema nüüd linnavalitsusest luba ka puu hoolduslõikuseks.

Uue korra kohaselt tuleb nüüdsest luba taotleda, kui puu tüve läbimõõt on vähemalt 8 sentimeetrit (mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt). Varem oli luba vaja alates 15-sentimeetrisest tüveläbimõõdust.

Olulisim muudatus on aga nõue taotleda raieluba ka puuvõra hoolduslõikuseks ja okste lõikamiseks. Raiekomisjonil on õigus nõuda puu hoolduslõikusel arborist-puuhooldaja kaasamist, et puuvõrade hooldus oleks tehtud professionaalsel tasemel ja välditaks teadmatusest tehtavaid lõikusvigu.

“Oskuslik puuhooldus on oluline eelkõige ohutuse seisukohast,” sõnas linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Reinhold. “Vale lõikusega võidakse puu seisundit kahjustada ja puu võib tugeva tuule korral osutuda ohtlikuks, lisaks rikutakse puu välimus,” lisas ta.

Luba ei ole vaja kuivanud okste ja vesivõsude eemaldamiseks ja viljapuude lõikamiseks erakinnistul.

Kui varem oli õigus määrata raieloa saajale kõrvaltingimusena, et ühe mahavõetud puu asemele tuleb istutada kaks uut või rajada muu püsihaljastus, siis uue korra kohaselt võidakse asendusistutuse asemel määrata ka muu hooldustegevus (näiteks puude hoolduslõikus või oksaharude kokkusidumine tugivööga) allesjäänud puudele.

Linnavalitsus toonitas pressiteates, et muudatused ei ole suured ja nendega arvestamine ei tohiks üle jõu käia. Seda enam, et rikkumise korral on trahvid suured. Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest võidakse määrata rahatrahv kuni 1200 eurot, juriidilisele isikule kuni 3200 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 390 korda, sh täna 1)