Pühabe oo Liival kontsert

Kellud kierti mineva laupa üöse teeseks ja nüid oo ikka õhtu juba ännatumalt vara puhta pime. Eks sõuke asi võtab arjumist, et ep soa pärast tüöpääva lõppu änam õues kuipida. Terve elu kolib tuppa üle. Aga ega muedugist ükskid sündmus ep jäe sellest olemata mitte, et õues õhta pime oo.

31. oktoobri õhta oo Orisare kultuurimajas kontsert. Tantsivad ja laulvad sial Viljandi kultuuriakadeemia tudendid. Pihta akkab kellu seitsmest ja pileti innaks oo kolm ja pool eurut. Piletime soab juba Orisare kultuurimajast osta. Aga et miks ma seda sii paergu kuuluta? Voata, seda asja korraldab Muhu tüdrik Kerli Rannala, kis ise koa Viljandis õppeb, ja esinejate ulkas oo koa kaks Muhu tüdrikut – Liina Vokk ja Kaia Oidekivi. Nõnna et nee muhulased ep valluta Viljandi linna üksi ää, Orisare võtvad koa!

Ja tuleva kessiku, viienda novembri õhta kellu kuiest oo Hellamaa roamatukogus kokkusoamine kirjaniku ja Eesti Naise piatoemetaja Aita Kiviga.

Ingedepääva lõuna aegas, siis kellu ühest, oo Liiva koolimajas jälle üks kontsert. Ja põle niisamma üks esinemine. Külasema Kodukootud, Mihkel Mereäär ja Ivo Linna oo nüid ennassimi kokku aan, et toeta oma esinemistega Liiva pasturaadi katusse ehitust. Nõnna et kontserdile piasmiseks piab ostma vähemaste ühe katusekivi, mise innaks oo kolm eurut. Muidugid neid kiva võib rohkem koa osta ja pärast soab omad nimed koa kivide piale kirjuta. Mõte oo nõuke, et kevadeks katsuks nee kivid ikka ää tuua, siis soab rahvas akata ise koa nimesid piale kirjutama, kis tahtvad, et oo päris oma käega kirja pantud. Jätke siis kelluaeg meele – kellu ühest pääva. Esteks olli üks ilisem kelluaeg välja pakutud, aga üks oo õige.

Külasema rahvas oo ennegid nõuksi toetuse korjamise kontsertisid annud. Sedakorda siis ep toetata väetid inimesi, hoopistükkis maja, mis ennast ammukskid ise aidata ep soa.

Aga lõpetuseks viel üks tulisema kena uudis, mis tulli Torontost. Sial olli peetud nõukest vestivali, mise nimeks oo EstDocs. Ja selle olli ää võitn Kadriann Kibuse vilm “Muhu: ätsed ja roosid”. Inä ikka kuskohta Muhu naesed juba otsapidi jõudn oo. Kadrianni jutu järgi olli sie üleüldse esimene vestival, misele seda vilmi soadetud oo. Ja nüid oo asi igatahes sedaviisi läin, et teese mandri pial oo vilm ühna kuulsaks soan.

Nõnna et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 198 korda, sh täna 1)