Rahandusministeerium ei tuvastanud hankel rikkumist

Rahandusministeerium lõpetas järelevalvemenetluse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke üle vedaja leidmiseks Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel ega tuvastanud rikkumist menetlusliigi valikul.

Järelevalvemenetluse käigus kontrolliti, kas MKM-il oli õigus parvlaevateenuse osutaja leidmiseks valida kõige erandlikumat hankemenetluse liiki, teatas rahandusministeerium.

MKM esitas rahandusministeeriumile täiendavad põhjalikud selgitused menetlusliigi valiku kohta. Neid analüüsides leidis riigihangete järelevalve, et MKM-i esitatud neljast põhjendusest pakkumuse olemusliku erinevuse kohta saab nõustuda ühega, millest piisab väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse liigi valiku lubatavuseks.

Läbipaistmatu ja raskesti kontrollitav väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus on kõige erandlikum menetlusliik, kuna hankija peab läbirääkimisi ainult enda kutsutud pakkujatega. Järelevalvel tekkis kahtlus, kas MKM-i põhjendused hankeliigi valikuks on piisavad. Ka Euroopa Kohtu praktika järgi peab sellist valikut selgelt põhjendama, teatas rahandusministeerium.

Järelevalvemenetluse algatamisel paluti MKM-il esitada rahandusministeeriumile menetlusliigi valiku põhjendused. Kuna esitatud selgitused järelevalvet ei veennud, siis saadeti MKM-ile ja menetlusosalistele menetluse kehtetuks tunnistamise kavatsus ehk otsuse projekt, millele oodati põhjalikumat tagasisidet.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 155 korda, sh täna 1)