Meite Inna sai reemia

Voata, sie poliitika oo küll üks nõuke asi, misest mina põle eluaegas midagid pidan. Ma ole sest just niipaljukest aru soan üldse, et sie, kuipalju sool koolitarkust või oskamist oo, põle poliitika jäuks üldsegid tähtis. Piaasi et sa juhtud õiges parteis olema. Ja kui sa sial põle, siis sa võid omad diplumid piisi all ää põleta, sest tolku nendest põle. Nõnna juhtubki, et mailma kõikse tähtsamaid otssuseid võtvad vastu pirekse pisemate tiadmistega inimesed. Siiamoani ma ole selle ää kannatan. Aga voata nüid oo moo ing küll täis aetud.

Ei ma`p akka mitte kiruma seda kooselamise siadust. Olga ete sellega, mis tahes. Aga üks nõuke tohm mõte tulli kül mineva nädali ühele ministrile pähä, et ma ete es soan kaks üöd magada koa mitte. Neh, mis sa, ing, oskad kosta, kui teesel nõuke mõte, et ega raamisid põlegid piaaegu et taris. Äkist riik ostaks tükkis mõned lennukid, misega Talina ja soarte vahet soaks paaruta. Oidku ete viel! Ehk jäeb paljast selle tüdriku tohmiks mõtteks. No mesmuodi ma omad tuhlikessid piaks soama Tartu linna tudentidele soata siis? Põrutan autuga Kuresare ja soadan lennukiga Talina. Aga kas nee puruvaesed tudendid tulavad siis taksuga neid Talinast ää tooma? Maa ole ikka arjun siiamoani oma tuhlikessa autuga Tartu vädama. Iseasi viel, kui üks-kaks lennukid iga päe Kuresarest Tartu lennaks. Sest liinibussa köib sõnna linna küll paljast kaks tükki – üks omingu ja teene õhta.

Aga nüid aitab sest kirumisest küll. Sest mool oo ikka üks tulisema kena jutt koa. Antsu-Matsi Inna sai muinsuskaitse ametist omale voasta tegutseja reemia. Inna ise oo tulisema tagasioidlik, kut muhulased ikka, ja arvab, et mis nüid maa, mee kõik ikkagid. Ja ta tänab kangeste kõiki, kis oo tetta aidan oma tegemisi toimeta. Aga muinsuskaitse ametis arvatse Inna kohta just sõna-sõnalt sedamoodi: Inna oo muhulaste viiti üks tulisema kange naene, kese käed ja mõtted ep või koa pirekest aega vagusi olla mitte. Tema usub nõukste aside sisse koa, mise kohta teesed arvavad, et ei sest ep tule ead nahka üht. Ja Inna paneb kõiki teisi koa sedaviisi uskuma. Kis oo tetta näin, nee tiadvad.

Pooltesn voastad tagasi akkas Inna Muhus seda pasturaadi kordategemise asja aama. Esimese valuga es uskun keegid, et sest asja soab. Aga näedsa – Inna oo sial korraldan igatsugu põnevaid asju. Ta oo aidan noordel selle maja minevikku uurida, tein kieduvärvi, lubirohvi, savirohvi, akete uiendamise, põrandate moalimise ja rookatusse tegu õppemise päevi.

Inna kutsus kangesti rahvast üles pasturaadi katusse kiva kokku ostma. Ja nüid kõik paljast ostvad ja raha oo kokku korjan juba üle 4000 euru.

Nõnna et edu Innale ja teitele koa. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 370 korda, sh täna 1)