Piame vidust

Kui ma ühepääva sure tulisema kena ilmaga jälle metsa all kuipisi, siis ma äkist akkasi mõtlema, et tia, kas nõuksi kenasid kirjusid lehti, kut paergu metsas puude otsas oo, koa mõni muhulane oo katsun roosida. Kindlaste oo, aga moole põle kuskil silma akan. Tahaks ühna nähe, mõuksed oo koa. Ons siis Muhu naestel ja noorikutel jäen midagid kenat ja kirjut nõela alt välja tulemata? Põle mitte! Ühtevalu piab ju katsuma midagi uut ja teistmoodi, kut siiamoani tehtud oo. Nõuksed edevad oo Muhu naesed. Ja olgu tänatud, et oo. Muhu mustrime kandasse juba igas ilmakoares. Ja roosimist õppivad juba ülemoa naesed koa.

Aga ega ühelgid õppin inimesel rohkem tarkust juure soaja põle koa undrehti mitte. Ja nüid, kui vidusepidamise aeg käe oo, siis soab neljabe õhtati jälle natusse tarkust juure. Neh, sest Hellamaa külakeskus ja Muhu-Hellamaa maanaeste selts kutsuvad jälle neljabe õhtati kellu viiest näputüöd tegema.

Esimene kokkusoamise kord üle mitme kuu oo ühessandal. Selle õhta tahetse ristpistet tiha. Juhendajaks oo Laane Meeli. Oma mustrime ja valmis näputüösid võiks seltsi võtta. Tuleva nädali, siis kuieteistmendal, koaritse ja kedratse ja korrutatse. Siis võiks oma oki selgas seltsi vädada, kellel viel nõuke riistapuu olemas juhtub olema. Ja muidugid villakoarid koa. Ja oma vill piaks koa seltsis olema. Õpetamas oo selle õhta Kiisa Alliki.

Kahekümne kolmandal punutse sukapaelu. Nõnna et korjake kenad kirjud lõngaotsad kokku ja võtke seltsi. Õpetajaks oo jälle Alliki. Kuu viimase neljabe õhta, siis kolmekümnendal, kojotse kangast. Nõnna et tegemist ja õppemist jägub.

Kis tahab midagid viel täpsemast tiada soaja, siis elistage Tiinale 45 00 006 või 51 63 773.

Ligemal aal akkab tegutsema viel üks uus isetegevuse rink. Nõuke, kus köivad seltsis Muhu pärandi uvilised. Sial riagitse muhu kielt, lauldasse vanu muhu laulusid, mängitse ringmängu ja õpitse pisikest kannelt koa mängima.

Kis oo nõukses kohtas kampa löömisest uvitat, siis andke omast kümnendaks oktoobriks tiada, kas meili piale muusik45@gmail.com või elistage 53 942 270.

Tuleva kessiku, viieteistmenda õhta kellu kahessast soab Liiva koolimajase kontserti kuulama minna. Siis jõvab siia soare piale nõuke vestival, mise lauljad ja moosekandid oo Estonia teatrist kohe. Kontserdi nimi oo “Sügisene päiksesära” ja pileti ind oo viis eurut. See põle ju mittemärki palju küsitud koa iseenesest. Piletime soab osta sialsammas kohjapial.

Vat nõuksed jutud siis. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 170 korda, sh täna 1)