Maavalitsus vaidleb silla pärast riigiasutustega (4)

Saare maavalitsus tellis riigiasutustega tekkinud vaidluse tõttu õigusliku hinnangu, et selgitada välja, kui täpselt peab maakonna planeering käsitlema Suure väina püsiühenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise temaatikat.

“Meil on eriarvamus maanteeameti ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, mil moel ja kui täpselt peaks Saare maakonna planeering püsiühendust käsitlema,” ütles Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo, lisades, et ei soovi vaidluse sisu ajakirjandusele praegu tegelikult veel kommenteerida.

Laias laastus võib Peetersoo sõnul aga öelda, et maavalitsus ei soovi käsitleda püsiühendust sellises täpsusastmes, nagu seda tahab maanteeamet.

“Seal on suur vahe, sest nii kui me läheme väga täpseks, peame hakkama ka väga täpselt kõiki keskkonnamõjusid hindama,” selgitas osakonnajuhataja. “Meie juhtrühm, kes on seda arutanud, on jõudnud järeldusele, et see ei ole nagu esmatähtis asi, millega peaksime tegelema,” lisas ta.

Nii siseministeerium kui ka maanteeamet on Saare maavalitsusele viimastel nädalatel saatnud kirja, milles ei olda rahul sellega, kuidas maavalitsus on Saare maakonna planeeringu lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis käsitlenud Saaremaa püsiühenduse temaatikat.

Planeeringus märgitakse, et kiire ja usaldusväärse ühenduse tagamiseks on järgmise 15 aasta perspektiivis ainuke reaalne alternatiiv hästi toimiv laevaühendus, mida nimetatakse püsiühenduseks laevadega. Planeeringu kohaselt tuleb laevaühendust arendada selliselt, et see võimaldaks hiljemalt aastaks 2018 sisuliselt püsiühendust (ööpäevaringne ühendus 30-minutilise intervalliga) ja Lääne-Eesti saarte (eelkõige Saaremaa ja Hiiumaa) sidumist ühisesse ruumi.

Siseministeerium järeldab, et praegusel kujul pole näha, et Saare maakonna planeering kavatseks Suure väina silla või tunneli rajamisega seotud mõjusid üldse käsitleda.

See on aga siseministeeriumi hinnangul vastuolus vabariigi valitsuse korraldusega, millega on algatatud maakonna planeeringute koostamine ja kus on Saare maavanemale koostöös Lääne maavanemaga tehtud ülesandeks Suure väina püsiühenduse planeerimine. See tähendab aga, et planeeringus tuleb sisuliselt käsitleda ka püsiühenduse võimalikkust ja otstarbekust silla või tunnelina.

Saare maavalitsus on lubanud oma seisukoha anda hiljemalt 31. oktoobriks, pärast juriidilise hinnangu valmimist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 037 korda, sh täna 1)