Linn tõstab töötasusid (5)

Kuressaare linnavolikogu tänasele istungile esitatud arengukava muutmise ja eelarve strateegia eelnõus on 2105. aasta kulude kavandamisel põhirõhk linna hallatavate asutuste koosseisude korrastamisel ja töötasumäärade tõstmisel. Samas on plaan tõsta ka ranitsa- ja sünnitoetust.

Linna pressiesindaja Geili Heinmaa selgitusel nõuavad vähenev rahvastik ja vähenevad tulud muudatuste tegemist. Kuna muutub elanike struktuur – vanemaealiste arv kasvab ja tööealiste arv väheneb –, muutub ka vajaminevate teenuste struktuur.

Pressiesindaja sõnul on taotlejad oma taotlused eelarvesse esitanud ning 30. septembrini menetlevad ettepanekuid valdkondade juhid ja rahandusosakond.

Linnavalitsus plaanib eelarve eelnõu volikogule üle anda 3. novembril. Heinmaa märkis, et praegu arengukavas ja strateegias käsitletud teemasid ja finantseerimist kindlasti veel täpsustatakse. Üks olulistest punktidest strateegias on kahtlemata see, et tõstetakse hallatavate asutuste spetsialistide töötasumäärasid. Heinmaa ütles, et linnavalitsuse hallatavate asutuste spetsialistide töötasumäärasid tõstetakse keskmiselt 10–20%.

Töötasu tõuseb umbes 359 töötajal ehk 84 protsendil linna eelarvest palka saaval töötajal ning töötasumäärad tõusevad vahemikus 43–136 eurot kuus. Enim mõjutab palgatõus lasteaedade, huvikoolide ja raamatukogu töötajaid.

Töötasumäärade tõus toob kaasa personalikulude kasvu suurusjärgus 355 000–360 000 eurot, millest orienteeruvalt 175 000 eurot peab tulema asutuste koosseisude korrastamisest.

Pressiesindaja Heinmaa selgitas, et personalikulude osakaal linna põhitegevuse kuludes on 60–63%, põhitegevuse kulud on ca 12,5 miljonit eurot ja sellest personalikulud 7,8–8 miljonit eurot.

Positiivne on plaan suurendada Kuressaares tuleval aastal ranitsatoetust 130 eurolt 150 eurole ja sünnitoetust 200 eurolt 230 eurole.

Lisaks uuendatakse linna eelarvest kolmanda sektori üksustele tegevustoetuste andmise põhimõtteid ja vaadatakse üle toetusfondide suurused. Eelarve strateegia kohaselt plaanitakse järgmisel aastal alustada ka korteriühistute hoovialade projekteerimise toetamisega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 025 korda, sh täna 1)