Laupa tuleb tihe päe

Muhulaste suine tegutsemiselust põle kaugeltki viel otsa soan. Alles sie olli kui Ätses Koguva Tooma õue pial ühte Talinast tuln televisioonimiest tantsima õpetas. Mineva pühabe võis terve vabariik seda oma silmaga nähe.

Nüid, tuleva laupa oo koa nõuke tihe päe, et kis ep leva omale miskid meelepärast, siis sie tahab lihtsalt ise kodu kössuta ja tooduta, et midagi põle tiha. Esteks omingust poolt oo mihklibe laat Liival jälle. Ikka sial resturaani õue pial. Kellu ühessast akatse pihta. Kis tahtvad misegid raamiga kaubelda, siis andke juba aegsasti Annelile tiada. Ta nummer oo 50 37 407. Piale ostu ja müüma oo sial muudkid põnevad. Külasema külaselts olli luban loteriid tiha ja Oad ja Eed avavad kohviku. Sialsammas ruumis, kus sui kohvikud peeti. Laadapäävaga lõpetab käsitüöpoed oma suise ooaa koa ää. Ja seks puhuks oo kõik innad kümme rotsenti odavamaks tehtud sial. Ja nuordel piaks koa laadal vägagid põnev olema, sest Marian Vaga tuleb Mono Buss nummer kahega igasuguseid põnevaid asju tegema.

Pärast laata kellu kahest viieni peetse Nautse Mihklil konverentsi taluaidadest. Korraldajateks oo Muhu vald, Muhu muuseum ja Koguva külaselts. Eda ja Meelis esteks juhatavad konverentsi sisse ja siis riagib Anneli Banner vabaõhumuuseumist, mõuksed ollid Muhu taluaad 20. sajandi esimeses pooles. Pärast Reti Randoja-Muts Räpinast õpetab taluaidade kujundamist ja lõpetuseks minnasse voatama, kui uhke oo Nautse Koolielu talu, mis olli sellevoastane Eesti kauni kodu laureaat.

Ja õhta kutsuvad kolm noort muhulast Keidi, Jüri ja Alan rahvast seiklema. Teist korda peetse Muhus aututega orienteerumist. Asi oo lihtne, võta poar sõpra seltsi ja autu muidugid koa ja tule kohale. Kokkusoamine oo spordilatsi juures. Sial oo rohkem ruumi ja mahub rohkem autuid rivise kuit kuskil mujal Liiva linnas.

Kellu kolmveerand kahessast akatse liikuma. Osavõtmise iest küsitse viis eurut ja mida rohkem oo osavõtjuid, seda paramaid auindasid oo oodata.

Kokku oo 50 kohta Muhu soare pial, mis tuleb autuga sõites üles otsida. Ühtekokku oo reis umbest sada kilumeetrid pitk. Koaert antasse enne kätte. Omal tuleks seltsi võtta viel votumassin või nõuke televonn, misega soab pilta tiha, ja mõni lamp koa, sest asi kisub pimeda piale jäema. Ja kirjapulk muidugid koa piaks seltsis olema. Riided piaks kenad mugavad olema ja jalanõud selle järgi, mõuke ilm oo.

Ennasimi soab kirja anda Keidy, Alani või Jüri juures. Aga kõige lihtsam oo ikka veisspuukis. Nendel oo sial oma üritus kohe tehtud. Ikka sõuke moekas värk.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 230 korda, sh täna 1)