Järgmisest aastast tõuseb lastetoetus (2)

Järgmisel aastal tõuseb nii pension kui ka 10 aastat samal tasemel püsinud lastetoetus.

Lastetoetused tõusevad seniselt 19 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse kohta ning 100 euroni alates kolmandast lapsest. Samuti tõusevad vajaduspõhise peretoetuse summad 45 euroni perele, kus kasvab üks laps, ja 90 euroni perele, kus kasvab vähemalt kaks last.

Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9 protsenti, tulumaksu langetamise tulemusena tagatakse pensionite maksuvabastus. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb seega 374 euroni. Keskmine vanaduspension 44-aastase staažiga saab olema 374 eurot, mis on 21 euro võrra enam kui praegu.

Taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine majanduslikult vähekindlustatud peredele. Toetust makstakse matusekorraldajale, kelle pere sai toimetulekutoetust vähemalt ühel kuul viimase 12 kuu jooksul. Matusetoetuse suurus tõuseb 250 euroni.

Tõuseb ka töötutoetuse määr. Kui tänavu on töötutoetuse määr 3,62 eurot päevas, siis järgmisel aastal on see 4,01 eurot päevas. Töötutoetus, mis 2014. aastal on keskmiselt 112 eurot kuus, tõuseb järgmisel aastal 124,25 euroni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 098 korda, sh täna 1)