Mihklikuu teese poole uudissime (3)

Õhtad oo nüid ikka juba ühna pimed. Ehkkid puru sojad, kui ikka mõtelda, et mihklikuu teene pool oo juba käe. Päeva aegas, kui sa ikka kuuled, luusitse kaudu metsi rinki.

Juba kirutse, et seevoasta põle üldsegid põnev sienel köia, sest otsimine jäeb ää. Istu paljast kuuse alla või kase alla maha ja korja omad roandad täis! Neh nende sientega oo üksjagu rallimist pärast viel.

Juu siis selle puhastamise ja kupatamise piale jälle rohkem aega kulub. Aga neh, see põle ju pooleskid nii põnev tüö. Ikka ennemini ju koterdaks kaudu metsi. Aga õhta oo mosna olla, kui tuli oo piisi all ja vastu sügist soab juba ahuodsel koa kössuta.

Rahvas akkab pissitassa tubasemaks jäema. Juu ep taheta änam pimedas rinki liikuda mitte. Silm tahab esteks arjumist, et kui sie purupime aeg kätte jõvab, siis oo omal lihtsam.

Neh, ja nüid oo tagumine aeg akata otsima ja uurima, et kas ikka helkurid oo koa minevast talvest alles või oo uusi taris.

Neh, koolilapsed, nee said masu kõik esimese kuolipääva omingu Hillari kääst omale uied, aga nende kenade kandiliste litakate juure võiksid ju köia koa mõned muudsugused, moekamad asjad. Täna kellu kolmest soab nuordekeskuses omale moekad helkurid ise valmis meisterda. Triinu Traumann tuleb ja õpetab.

Oome õhta kellu kuiest oo kõik vilmisõbrad jälle korra Nautse Mihklile kutsut. Sedakorda näidatse meite oma nuordekeskuse vilmiloojate tehtud vilmisid. Põnevust jägub nii nuordele kut vanadele.

Kahekümne seitsmendal septembril oo mihklibe laat Liival jälle. Ikka sial resturaani õue pial. Kellu ühessast akatse pihta. Kis tahtvad misegid raamiga kaubelda, siis andke juba aegsasti Annelile tiada. Ta nummer oo 50 37 407.

Piale ostu ja müüma oo sial muudkid põnevad. Nõnna kut ikka laadal oo. Külasema külaselts olli luban loteriid tiha ja Oad ja Eed avavad kohviku. Sialsammas ruumis, kus sui kohvikud pieti. Laadapäävaga lõpetab käsitüöpoed oma suise ooaa koa ää. Ja seks puhuks oo kõik innad kümme rotsenti odavamaks tehtud sial. Ja nuordel piaks koa laadal vägagi põnev olema, sest Marian Vaga tuleb Mono Buss nummer kahega igasuguseid põnevaid asju tegema.

Üks koht, kus suiga elu seisma ep jäe, oo Muhus Vahtrastes veinitalus. Seda tahetse oida iga päe lahti vähemasti jaanuarikuu lõpuni. Terve septembri- ja oktoobrikuu läbi pakutse sial lõunat ja õhtast söömaaega koa. Ja kuulukse, et vahest pakutse toidu kõrvasseks muusikad koa.

Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 150 korda, sh täna 1)