Juhid moodustavad oma ühingu

Eesti personalijuhtimise ühing PARE tuleb järgmisel nädalal Saaremaale, et muuta värsked personaliteemad ja -uudised kättesaadavaks ka Saaremaa organisatsioonidele.

Ehkki ühingu nimes kajastub vaid personalijuhtide nimetus, on kohapeal loodavasse ühingusse tegevjuht Ene Olle sõnutsi kindlasti oodatud igasuguste ettevõtete ja asutuste juhid. PARE tegutseb Olle sõnul paljuski vabatahtlikkuse põhimõttel.

“Selleks, et personalivaldkonna töötajad ja juhid üle Eesti saaksid teatud teemadel üheskoos arutada, ongi meil klubilised vormid,” märkis ta. Praegu tegutsetakse aktiivselt neljas regioonis: Tallinnas/Harjumaal, Pärnus, Tartumaal ja Virumaal. “Sel aastal olemegi laienemas Saaremaale ja samuti loodame jõuda Järvamaale. Tahame jõuda lähemale neile, kes tegelevad teiste inimeste juhtimisega.”

Ene Olle sõnutsi on neil saarel klubi moodustamisel suur abi töötukassa Saaremaa osakonna juhatajast Ave Reimaa-Lepikust. Tuleval esmaspäeval tund pärast keskpäeva Arensburgi hotelli konverentsisaalis algaval klubiüritusel räägitakse PARE tegevusest ja eesmärkidest. Ettekande teemal “Töö motivatsioon ja selle kasvatamine” teeb PARE juhatuse esimees Milvi Tepp.

Kui PARE-t veidi lahti seletada, on see personalijuhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis, mis tegeleb personalijuhtide ja -spetsialistide arendamisega. Seda nii koolituste, konverentside, personalitöötajate kutseeksamite korraldamise kui ka personalitöötajatele mõeldud klubiüritustena.

Ühendus on veendunud, et töötaja on oluline väärtus igas organisatsioonis, kuna tema on see, kes loob oma ideede, eesmärkide, hinnangute ja hoiakutega organisatsioonile väärtuse. Kui töötaja on panustanud organisatsiooni arengusse, saab väita, et organisatsioon on oma töötajate nägu.

PARE juhindub sellest, et üks võtmeisikuid protsesside käivitamisel on personalijuht või -spetsialist. Personalijuht on partner juhtidele, toetades neid organisatsiooni strateegiliste eesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel, olles samal ajal nn puhver töötajate ja juhtkonna vahel.

Selleks, et personalitöötaja saaks juhile olla parem partner ning organisatsioonis valitseks ettevõtte eesmärkide saavutamisele orienteeritud töökultuur, on personalitöötajal vaja end täiendada. Ene Olle sõnutsi on PARE klubist seejuures abi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)