Ettevõtete esindajad saavad Kuressaares väärt koolitust

Nädalapäevad tagasi algas Kuressaares tööinspektsiooni tasuta koolitus ettevõtete esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid ehk siis töökeskkonnaspetsialistidele, juhatuse liikmetele, asutuste juhtidele.

Tööinspektsiooni teabespetsialisti Viivika Vilja sõnutsi on nad töökeskkonnaalaseid ühe-, kolme- ja üheksapäevaseid koolitusi korraldanud Kuressaares alates 2011. aastast.

“Osalejate huvi koolituste vastu on suur, toimunud kuuest koolitusest võttis osa 150 inimest,” tõdes Vilja. Eelmisel nädalal alanud koolitusest võtab osa 21 ettevõtete esindajat.

Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni juhataja Üllar Kallase sõnul peab vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele igas ettevõttes olema töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik.

Töökeskkonnaspetsialisti kohustusi võib seejuures täita ka tööandja ise, kui selleks eraldi inimest ei leidu. “Töökeskkonnaspetsialist või tema kohuseid täitev tööandja peab olema töökeskkonna alal pädev ja läbima täiendusõppe koolitusasutuses mitte harvem kui kord viie aasta jooksul,” lisas Kallas.

Koolitusel käsitletakse töökeskkonnaga seotud enamlevinud teemasid, nagu töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs ja sisekontroll, valgustus, tervisekontrolli korraldus, esmaabi. Lektoriteks on erinevate kõrgkoolide õppejõud ja ettevõtete esindajad.

Lisaks teoreetilisele osale saavad koolitusel osalejad teha praktilisi töid ja omavahel kogemusi vahetada. Koolitus lõpeb eksamiga ja koolituse eduka läbimise korral väljastab tööinspektsioon vastava tunnistuse.

Kõnealusele koolitusele lisaks korraldab tööinspektsioon Kuressaares 7. oktoobril teabepäeva teemal “Lähetatud töötaja” ja 10. novembril infohommiku “Töösuhete aktuaalsed probleemid”.

Koolitusel ja teabepäevadel osalemine on küll tasuta, kuid nendel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida tööinspektsiooni kodulehel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 57 korda, sh täna 1)