Dr Tulpist ja saarlaste palga tõstmisest (11)

Aasta esimese kolme kuu jooksul vähenes Saare maakonna elanike arv 128 inimese võrra, seda põhiliselt negatiivse rändesaldo (–91) tõttu. Iga pere teab oma kogemusest, mida tähendab, kui mehed käivad Soomes ehitamas või noored lähevad piiri taha õppima ja jäävad sinna. Kuid inimesi ei kaota Saaremaa ainult välismaale, parem palk tõmbab saarlasi ka Tallinna. Ja see on üsna masendav olukord.

Samal ajal reformierakondlased valitsusest ei oska teha muud, kui käia kohalikul linnavalitsusel abiks lipumasti kohta valimas. Kui nii edasi, siis tõenäoliselt tulevad tuleviku-reformikad samale kohale, et püstitada mälestusmärk viimasele saarlasele?

Tööd on, aga palka pole

Miks siis inimesed Saaremaalt lahkuvad? Probleem pole ju selles, et töökohti poleks! Registreeritud töötus näiteks on Kuressaares Eesti linnade näitajatest üks väiksemaid. Töö on, aga palk jätab soovida. Igasse külasse oma kaabli- või nööbitehase ehitamine Tallinna ettevõtluse ja ka kogu Eesti konkurentsivõime vähendamise arvelt, mida pakub välja Urve Palo, ei aita meid. Veelgi hullem, sotsid toetavad suurte tuulegeneraatorite püstitamisele kaasaaitamisega Saaremaa kõige jätkusuutlikuma majandusharu – turismi – tapmist.

Head sotsid! Meie, saarlased, oleme töökad, aga inimese elu eesmärk ei ole ju tööd teha. Elu eesmärk on ikka lapsi kasvatada, lähedastest hoolida, kultuuri nautida, sporti teha jne. Selleks on vaja vahendeid ehk palka ja töö on vaid abivahend selle saavutamiseks.

Arvestades mediaanpalku, võib öelda, et ligi 40 protsenti saarlastest saab palka alla 500 euro kuus. Tallinnas on mediaanpalk ligi 800. Miks ei peaks noored siis lahkuma? Tublid noored, kes sellises olukorras Saaremaa tolmu jalgelt pühivad, just sellise lahenduseni antud algandmetega arvutades on jõudnudki.

Seega: palgad on vaja ruttu kõrgemaks saada ka väljaspool Tallinna. Selleks ongi IRL pakkunud välja meetme, et alla 500-eurose palga pealt ei pea tulumaksu maksma. See tähendab, et vähemalt 40 protsendil saarlastel tõuseb kättesaadav palk 69 eurot. Üle poole saarlastest hakkab rohkem palka kätte saama. Siin on ka üks moraalne maksupoliitiline aspekt – arvestades elukallidust, milleni tänaseks oleme jõudnud, oleks alla 500-eurost palka tuluks nimetada lihtsalt amoraalne.

Oluline on ka see, et IRL-i ettepanek elavdab Saaremaa majandust. Kuidas? Esiteks, inimene, kes saab oma töö eest rohkem raha kätte, teeb tööd suurema huviga. Ta on töö tegemisel entusiastlikum ja rõõmsameelsem ja kõik ettevõtted võidavad. Saaremaa ettevõtlus muutub konkurentsi-võimelisemaks.

Teiseks. Saarlased ilmselt jätavad oma palgatõusust suurema osa Saaremaale, see tõstab Saaremaa sisetarbimist, mis omakorda edendab kohalikku majandust. Ma usun, et tegemist on läbi aegade ühe kõige efektiivsema ettepanekuga, millel on nii suur mõju meie kodusaare elule.

Kuid ka sotsid ja reformikad on sellest aru saanud ning loobivad kaikaid kodarasse, et seda ettepanekut alavääristada. Nad on justkui kommunistliku partei liikmed nõukogude ajal, kes Soome televisioonist nägid, kuidas elu peab käima, aga parteikoosolekul oli igaühel valmis terve retooriline pakett, seletamaks, kui halb on elu Soomes, rääkimata USA-st.

Et IRL-i mustata, on hakatud meie ettepanekut üleolevalt astmeliseks tulumaksuks nimetama. Eksitav väide. Astmeline tulumaks, nagu seda siiani Eestis kardeti, on kuulus sotside ja Keskerakonna pakutud maksusüsteem, millega tõstetaks suurepalgaliste maksu. IRL-i ettepaneku järgi seda ei juhtu, üle 846-eurose palga korral jääb tulumaksumäär samaks. Et 500-eurose palgaga inimene ei saaks kätte rohkem kui 501-eurose palga saaja, pakub IRL-i ettepanek välja nn ülemineku ala 500- ja 800-eurose palga vahel. See on paratamatu. Kui reformierakondlased oskavad parema ülemineku välja pakkuda, siis pakkugu, selle asemel et kritiseerida. Kui lihtsalt tõsta tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni, siis oleks see, võrreldes IRL-i ettepanekuga, riigieelarvele täiendav koormus, ligi 400 miljonit eurot, kuid kõrgepalgalisematele valmistaks saavutatav võit proportsionaalselt vähem rõõmu kui neile, kelle palk ongi 500 eurot.

Reform tuleb ära teha

Saaremaa arengu jaoks on väga oluline ka teine IRL-i ettepanek – tõmbekeskustest lähtuv haldusreform. Saaremaal on 60 protsenti elanikest igapäevaselt seotud Kuressaarega. Mida kiiremini me tunnistame, et tegelikult on Saaremaa mõistlik koondada vaid ühte valda, seda parem saarlastele.

Ja paraku tiksub aeg meie vastu. Kuni me otsuseid edasi lükkame, lahkuvad Saaremaalt inimesed, vaesuvad pered ning kaob meie ühine ressurss ehk maksuraha. Mul tuleb silme ette Rembrandti kuulus maal “Dr Tulpi anatoomialoeng”, kus Amsterdami kirurgide gildi liikmed on kogunenud ümber surnukeha ja dr Tulp lõikab kääridega lahatava nahka, et pidada loengut anatoomiast.

Ma ei taha, et sotsidest ja reformikatest ministrid istuvad paarikümne aasta pärast ümber prepareeritud Saaremaa ja soliidses eas dr Rõivas avab Saaremaa kõhtu, et pidada loengut regionaalpoliitikast. Ma tahan, et Saaremaa jääks ellu, selleks on aga oluline, et me hakkaksime kohe ravima!

Tõnis Palts
riigikogu liige (IRL)

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 535 korda, sh täna 1)