Lasterikkus on tõeline rikkus! (5)

lasterikkus on tõeline rikkusLasterikkus on suur rikkus ja seda pole vaja häbeneda. Rohkem lapsi tähendab tõepoolest rohkem kulutusi, kuid samas ka rohkem rõõmu.

Saaremaa lasterikaste perede ühenduse eesmärk on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja esindamine. Me soovime, et kogukond teadvustaks endale lasterikaste perede olemasolu ja tähtsust. Meie peredele on väga tähtis see, kuidas meisse suhtutakse.

Lapse kasvatamine on üks raskemaid ja tähtsamaid tegevusi elus. Tänapäeva ühiskonnas pannakse suurem osa vastutusest lapsevanematele, kuigi kasvatust mõjutavaid tegureid on peale kodu palju enam.

Lasterikas pere koosneb eri vanuses ja erinevate vajadustega indiviididest ning panna üks pere toimima nii, et kõik pereliikmete vajadused on rahuldatud, on väga keeruline. Soovime, et ühiskond meid selles tegevuses väärtustaks ja toetaks.

Paremad võimalused juba täna

Oluline on luua paremad võimalused lastele ja lastega peredele juba täna – see tuleb kasuks tulevikus, kui meil on terved ja endaga hästi toime tulevad täiskasvanud.

Seetõttu on tähtis luua toetav sotsiaalvõrgustik, et keegi ei tunneks end kõrvalejäetuna või üksi oma murede ja katsumustega. Kuna ka Saaremaal on peresid, kel on majanduslikult raske toime tulla, soovime nad üles leida ja neid võimalusel aidata.

Kõige selle nimel on väga palju tööd teinud meie ühenduse juhataja Ingrid Leemet.

Praegusel ajal pakub ühiskond ka igasuguseid võimalusi oma elu parandamiseks, tuleb vaid ise aktiivne olla, neid võimalusi otsida, neist kinni haarata ja julgelt abi paluda, kui ise ei suuda või ressursse ei jagu. Seepärast korraldame juba tänavu septembrist detsembrini grupinõustamisi oma ühingu liikmetele.

Samas on rõõm tõdeda, et üha rohkem on ka neid lasterikkaid peresid, kes ise oma toimetuleku parandamiseks midagi reaalselt ette võtavad ja on oma elu korraldanud nii, et hästi hakkama saada.

Meie ühendus peab oluliseks muuta laste elu mitmekesisemaks, arendavamaks ja huvitavamaks. Et nad saaksid käia huviringides, võtta osa konkurssidest, külastada teatrit, loomaaeda, kontserte. On ju hädavajalik, et lapsed oma arenguks kõiki neid võimalusi kasutada saaksid ja ennast teistega võrdsetena tunneksid.

Perede heaolu suurendamisega suureneb ka inimestevaheliste suhete ja vaba aja väärtustamine, kasvab üldine heaolutunne, inimesed muutuvad usaldavamaks ja muidugi osaletakse rohkem ka meie ühingu tegevuses.

Saaremaa lasterikaste perede ühenduse ajalugu ulatub 1990-ndate aastate algusse, kui siinsed lasterohked pered hakkasid koos käima Saaremaa pereklubi nime all. 1999. a asutati Saaremaa lasterikaste perede ühendus.

Oma ruume, kus tegutseda, ühendusel ei ole ja ka ruumide rentimine ei ole praegu majanduslikult võimalik. Meile on appi tulnud Siioni kirik, kes võimaldab meil alates septembrikuust kasutada kirikuruume, kus saame läbi viia juhatuse koosolekuid.

Ühendusse kuulub peaaegu 100 peret ehk üle 500 inimese. Meie liikmeskonna moodustavad kolme- ja enamalapselised pered. Korraldame oma liikmetele ühisüritusi, väljasõite, teatrikülastusi. Igal aastal on meil talvepäev, emadepäev, suvelaager, isadepäev ja jõulupidu. Sedasi tegutsedes soovime suurendada ühenduse ühtekuuluvustunnet ja integreerumist ning pakkuda peredele kvaliteetset koos tegutsemise aega.

Vahendame oma liikmetele ka toetajate korraldatavaid üritusi, näiteks festivali “Estoonlastelt saarlastele”, kus balletti “Bajadeer” saab oktoobris tasuta vaatama minna 160 meie ühenduse liiget, ning taasiseseisvumispäeva kontserdi Vaba Rahva Laul priipääsmeid. Samuti vahendame Eesti lasterikaste perede liidu korraldatavaid suurperede üritusi, nagu BIG Banki perepäev Tallinna loomaaias, liidu suvelaager ja perepäev Lottemaal.

Nelja- ja enamalapselistel peredel on võimalik taotleda huviharidustoetust, Rat Race’i stipendiumi, perekaarti, hambaraviteenust suurpere emale jms.

Kõik lasterikkad on oodatud

Ootame avasüli meie ühendusega liituma kõiki vähemalt kolmelapselisi Saaremaa peresid. Täpsemad liitumistingimused ja liitumisavalduse leiate ühenduse kodulehelt www.saarelasterikkad.eu.

Samas kutsume üles kohalikke ettevõtjaid ja vabatahtlikke märkama meie lasterikkaid perekondi ning panema õla alla Saaremaa lasterikaste perede ühenduse tegemistele nii materiaalselt kui ka hea nõu ja jõuga.

Uue juhatusena tahame Saaremaa lasterikaste perede ühendust juhtida avatult ja lahtiste kaartidega, et kõik oleks selge ja arusaadav kõigile – selle nimel me praegu tegutsemegi.

Endast nii palju, et olen üliõnnelik ema, sest mu lapsed on nii tublid, hoolitsevad, ühtehoidvad ja toetavad. Ma ei vahetaks neid ka kogu maailma materiaalse rikkuse vastu.

Just nimelt – meie, lasterikkad, oleme rikkad. Mitte rahaliselt, vaid laste, peresuhete, kodusoojuse ja ühtsuse poolest.


Perekaart aitab märgata

Eesti lasterikaste perede liidu perekaart, mille projekti toetab siseministeerium 38 978,50 euroga, annab lasterohkele perele võimaluse saada mitmesuguseid teenuseid ja tooteid parematel tingimustel. See, vähemalt neljalapselisele perele mõeldud magnetkaart võimaldab saada soodsamaid hindu, kampaaniapakkumisi ja muid lisaväärtusi.

Ettevõttele, mis hakkab Eesti lasterikaste perede liidu partneriks, on see hea võimalus näidata oma sotsiaalset vastutustunnet, hoolimist ja positiivset suhtumist Eesti lastesse ja suurtesse peredesse.

Kõigi perekaardi partneritega sõlmitakse leping, millega ettevõtja kinnitab, et garanteerib soodustuste andmise ja asetab perekaardi kleebised nähtavale kohale, ning Eesti lasterikaste perede liit tagab ettevõtte kajastamise enda hallatavates meediakanalites.

Alustasime kohalike koostööpartneritega läbirääkimisi tänavu aprilli lõpust. Praegu on perekaardil Saare maakonnas 11 koostööpartnerit: Saarte Sahver, Ringipood, Vanalinna heaolusalong, GOSPA, Metra autokeskus, kauplus Lavex, Kuressaare linnateater, FitLife’i spordi ja tervise edendamise selts, Kuninguste talupood ja kohvik, Muhu Jaanalind ja Tihuse hobuturismitalu. Oma nõusoleku on andnud Hallikivi seikluspark, Kuressaare linnus ja Saaremaa muuseum, Pillerkaare mängudetuba, Grand Rose Spa Hotel. Sügisest alustame uusi läbirääkimisi, et perekaardile Saaremaalt uusi koostööpartnereid leida.

Saaremaal on perekaardi endale juba soetanud 22 peret. Kuna lasterikkaid peresid on loomulikult rohkem, soovime, et nad kõik endast meile märku annaksid.

Käimasoleva projekti käigus tehakse korda ja muudetakse internetipõhiseks lasterikaste perede  praegune andmebaas, mis tagab perekaardi turvalisuse ja andmete õigsuse.

Ettevõtjaid, kes on huvitatud nimetatud projektiga liitumisest, palume ühendust võtta Saaremaa lasterikaste perede ühenduse juhatuse liikme Laura Leidasega e-posti aadressil laura.leidas@gmail.com või telefonil 56 158 879.

Laura Leidas
Saaremaa lasterikaste perede ühenduse juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 727 korda, sh täna 1)