SLK: hange ei võimalda head pakkumist (6)

TÕNIS RIHVK: Praeguse seisuga teeme kõik endast oleneva, et hankel osaleda. Kell selleks kukub 15. septembril. Foto: Raul Vinni

TÕNIS RIHVK: Praeguse seisuga teeme kõik endast oleneva, et hankel osaleda. Kell selleks kukub 15. septembril. Foto: Raul Vinni

Saaremaa Laevakompanii (SLK) juhatuse esimehe Tõnis Rihvki sõnul pöörduti Väinamere laevaliikluse riigihanke tingimuste teemal majandus- ja taristuminister Urve Palo ja riigikogu majanduskomisjoni poole eelkõige seetõttu, et väljakuulutatud hanke tingimustel ei ole võimalik esitada kvaliteetset ja reaalselt teostatavat pakkumust.

“Ei Saaremaa Laevakompaniil ega ilmselt ka teistel hankes osalejatel,” usub Rihvk, kelle sõnul soovib SLK, et parvlaevaliikluse teenus oleks kvaliteetne ning ühtlasi tarbijate jaoks mugav, stabiilne ja taskukohane.

Hankedokumentide esitamise kuupäev on 15. september. Miks pöördusite alles nüüd hanke korraldajate poole palvega, et hanke tingimusi muudetaks?

Kuigi juba hanke väljakuulutamise hetkel oli selge, et esitatud tingimused ei ole mõistlikud, siis püüdsime seni leida lahendusi, mis vastaksid hankele ja oleksid ka reaalselt teostatavad.

Märgukirjas soovisime enne hanketähtaja kukkumist esile tuua, et reaalselt teostatava pakkumuse esitamine on äärmiselt keeruline. Seda hankedokumentidega kehtestatud lühikeste tähtaegade ja pakkujate kahjuks kehtestatud muude tingimuste tõttu.

SLK soovib võimalusel kindlasti jätkata avalikku liinivedu parvlaevaliinidel sarnaselt praegu kehtiva liiniveolepingu tingimustega. Meie soov on eelkõige tõsta veelgi pakutava teenuse kvaliteeti, kuid praeguse hanke tingimustele vastavalt ei ole see võimalik. Pöördumisega soovisime leida enne hanke võimalikku luhtumist lahenduse, mis võimaldaks esitada reaalselt teostatava pakkumuse, et saarlased saaksid ka 2016. aasta oktoobrist olla kindlad, et parvlaevaliiklus on kvaliteetne.

Üleriigilised meediakanalid on SLK-d süüdistanud majandusministeeriumi ähvardamises, kuna hanketingimused ei vasta teie soovidele.

SLK ei ole Eesti riigiasutusi ega nende esindajaid ähvardanud. Meie pöördumise põhjuseks oli palve muuta hanketingimusi, mis võimaldaksid riigile pakkuda reaalselt teostatavaid lahendusi, mitte teha pakkumust, mis ei vasta nõutud tingimustele ega rahulda lõppkokkuvõttes reisijaid.

Kuigi pöördumise esitas SLK, siis hanketingimuste muutmise korral laieneksid kõigi võimalike hankes osalejate võimalused pakkuda reaalselt teostatavat teenust. Avaliku liiniveo teenuse praeguse pakkujana peame eelkõige oluliseks, et parvlaevaliiklus jätkuks ja seda parima võimaliku kvaliteediga, mis ei survestaks teenuse pakkujat ega ka riiki.

Mis ajaks oleks teie hinnangul võimalik hankes nõutud neljas parvlaev valmis ehitada ja liinile suunata?

Meie hinnangul kulub hanke tingimustele vastava neljanda parvlaeva ehitamiseks ja liinile suunamiseks kindlasti rohkem kui kaks aastat. Isegi parima tahtmise juures ei ole ükski laevaehitaja valmis võtma kohustust, mille täitmine ei ole ilmselgelt võimalik või on ebamõistlikult kallis. Seetõttu ei ole võimalik suunata hankes esitatud tähtajaks, 1. oktoobriks 2016, liinile nelja hanketingimustele vastavat parvlaeva.

Üleriigilise meedia andmetel ei taha SLK esitada hankedokumentides nõutud arvutusi oma partnerite kulude kujunemise osas, et siis seeläbi õigustada suurema kasumi teenimist.

Sellised väited ei vasta tõele. SLK ei soovi hankes osaledes majanduslikke tehinguid varjata. Vastupidi, meie sooviks on kõiki osapooli kaasav, läbipaistev ja seadustele vastav ettevõtlus, mis ei kahjustaks ei meie ega meie koostööpartnerite majanduslikku tegevust ega ka riiki. Näiteks kui me ostame BLRT-lt või mõnelt välisfirmalt laevadele varuosi, siis ei saa me kohustada vastavat koostööpartnerit esitama hanke tarvis tema kulude kujunemise aruannet ja kulude algdokumente ning vastutada oma koostööpartneri eest MKM-is. Samas ilmneb hankedokumentidest, et kui SLK või ükskõik milline teine hankija seda hanke kohustust ei täidaks, oleks see lepingu rikkumine koos sellega kaasnevate piirangutega. Seetõttu on hankes esitatud tingimused vastuolulised ja pole reaalselt teostatavad.

Kas ähvardasite hankes mitte osaleda, kui hanketingimusi ei muudeta.
Ei, selline väide ei vasta tõele. SLK ei ole väitnud, et me hanketingimuste mittemuutmise korral hankel ei osale. SLK eesmärk oli juhtida tähelepanu hankedokumendis sisalduvatele konfliktsetele tingimustele, mis võivad olla probleemiks pakkumuse tegemisel kõikidele hankes osalejatele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 676 korda, sh täna 1)