Terit, kulla munuksed

Annab ikka surt kenad ilma küll paergu. Neh kalendri järge oogid sui ju alles. Rohi kasub ikka viel, mis mühiseb. Ja isegid võilillesid oo äkist jälle kole palju õitsema akan. Neh, ju nendel juba uus rink pial oo. Kui õhta ep lähäks nii pimeks, et ühessa paigu aa sõketsiga juba, kui sa kaudu õuet kolad, siis arvaks küll, et oo alles lõikuskuu algus.

Aga neh, eks ta nüid ole sie õige tuhlivõtu aeg, sest mihklibeks piavad ju kõik tuhlid ja viljad põllalt ää koristat olema, et ep jäeks talve alla mitte. Sõukest asja olli ennevanasti ikka kardet kangeste.

Muuseumist, kuulukse, et turista ikka viel köib. Mihklikuu esimeses pooles oo sialt ikka igavoasta üks suurem laene üle köin rahvast. Aga seda lõetsamieste õhtat kangesti muuseumirahvas ise kiitis. Neh, pillimehed es katke ää mitte, ja siis mindi seltsis viel muinastulde lõkke eare koa. Pillimäng oo ikka üks moekas asi küll.

Aga muidu oo paergu nõuke pisike pidude vaheaeg. Ja igasugu ringid koa viel ep köi väga tiheli roovisid tegemas. Neh, ikka nende sügiseste põllutüöde pärast. Juu katsub nendega ühele poole jõuda ja siis jälle näeb, mis soab.

Riede, kaheteistmendamal, lähäb nuordekeskus seda uut jalgrattatied katsuma. Õhta kuiest poole kahessani õpitse sial rula ja rulluiskudega sõitma.

Ah neh, igavoastane mihklibe loat oo koa tulemas muidugid. Sedakorda laupa, kahekümne seitsmendal septembril ja ikka Liiva resturaani õue pial. Kis tahab sõnna kangeste kauplema minna, siis andke omast juba aegsasti Annelile tiada, televonni 50 37 407 piale.

Ja üks tulisema tähtis tiadaandmine nüid nendele, kis kuskil kõrgemas kuolis õppivad. Ühessateistmenda septembrini oodetse teite avaldusi stipendiumite soamiseks. Uurige ise valla kodulehe pialt, mõuksi dokumenta sial täpselt taris oo.

Mo ing es anna ikka rahu ja ühepääva ma jälle köisi seda pastoraadi kuuri uut rookatust imetlemas. Neh, ja mis ma näe – ühed irmuskenad aknad ollid koa majale ette kasun! Tulli välja, et ollid roovi mõtteks ette pandud.

Ei tia mis asja sii änam roovida oo! Nee ju justkut loodud sõnna kohta. Juu nee sellepärast ollidkid tiab mis aast Igakülas seisn, et ühepääva sõnna kuuri ette jõvaksid. Maja läheb nii uhkeks, et mine või sisse elama!

Nõnna et nautige neid kenasid ilmasid, mis paergu oo, ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 134 korda, sh täna 1)