Pähklimetsa tee saab oktoobriks tänavavalgustuse (10)

Graafika: Liina Õun

Vaatamata kohalike elanike vastuseisule, et Pähklimetsa teed kasutataks puiduveoks, on vald leidnud puidulaoplatsi arendajaga kompromissi ning oktoobri keskpaigaks peaks 850-meetrine teelõik tänavavalgustuse saama.

Suur tüli sai alguse kevadel, kui kohalikud elanikud avastasid Kudjape lähistel metsa rajatava puiduveoplatsi, mis tähendab Pähklimetsa teele suuremat liikluskoormust. Lisaks selgus hiljem, et arendaja oli platsi rajades seadust rikkunud.

Kompromissina nõustus arendaja Metskond OÜ paigaldama 20 000 eurot maksva tänavavalgustuse ning vald kehtestab 30 km/h kiirusepiirangu. Kohalikud sellega rahul ei ole.

Advokaat appi

Pähklimetsa tee ja ümberkaudsete tänavate elanikud palkasid oma huvide kaitseks advokaadi. Lisaks on neile toetust avaldanud muinsuskaitseamet ja Eesti sõjahaudade hoolde liit, kelle arvates ei ole Kudjape kalmistust mööduva tee puiduveoks kasutamine kooskõlas kalmisturahuga.

Vandeadvokaat Indrek Kuke koostatud kirjas rõhutakse nii valla planeeringutest kui ka senistest toimingutest tulenevatele asjaoludele, mille tõttu peaks vald seisma pigem oma elanike eest. Advokaadi arvates on vald juba platsi ehitusloa väljastamisel kahjustanud elanike huve ja õigusi, eelistades arendajat.

Elanike väitel aga ei korva tänavavalgustus selliseid häirivaid faktoreid nagu tolm ja müra ning pealegi toimub puiduvedu peamiselt päevasel ajal, mistõttu pole valgustusel sisulist mõju.

Pole piiranguga nõus

Elanikud näevad lahendust veoautode liiklemist keelava liiklusmärgi paigaldamises. Lisatahvliga, kus on kirjas, et seda teed võivad kasutada sama tee ääres asuva jäätmejaama autod. Metsamaterjali veoks soovitatakse kasutada teisi teid. Eile arutas küsimust ka Kaarma vallavalitsus. Vallavanem Andres Tinno märkis, et vallavalitsus on suhelnud Saaremaa prügilaga, kes ei ole nõus piirangutega, mis segaksid nende tööd ja avaliku teenuse osutamist ehk jäätmevedu.

Vallavalitsus on seisukohal, et liiklus muutub Pähklimetsa teel tihedamaks perioodiliselt ja lühiajaliselt ning veoautode liikumise ärakeelamine pole mõistlik. Samuti ei ole vallavalitsuse sõnul võimalik metsamaterjali vedu teistele teedele suunata, kuna need teed ei ole nii heas korras, kui on kõikidele normidele vastav Pähklimetsa. Ja samamoodi häiriks puiduvedu väidetavalt neid inimesi, kes elavad teiste teede ääres.

Elanikud saatsid sama pöördumise ka maavanemale. Saare maasekretäri Jaan Leivategija sõnul pole selles küsimuses veel mingit seisukohta võetud, enne tuleb kõik osapooled ära kuulata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 405 korda, sh täna 1)