Laimjala vald läheb edasi iseseisva joogiveepoliitikaga (4)

Euroopa Liidu toel läbi viidud maakondlikust torustikuprojektist eemale jääda otsustanud Laimjala vald kavatseb veemajandust ka edaspidi iseseisvalt arendada.

Sarnaselt Torgu vallaga AS-i Kuressaare Veevärk osalusest loobunud Laimjala vald koostab järgmiseks kümnendiks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, mis näeb ette uusi investeeringuid, kuid ühinemist Kuressaare Veevärgiga selles kavas ei ole.

“Peame ka praegu õigeks, et me omal ajal maakondliku projektiga ei liitunud,” ütles Laimjala vallavanem Vilmar Rei. “Meie mahud on nii väiksed, et teenuse hind oleks meie inimestele kujunenud üüratuks,” kinnitas vallavanem.

Praegu Laimjala vallas kehtivad joogivee- ja kanalisatsioonitariifid on üldjuhul odavamad kui Kuressaare Veevärgi klientidel. Saaremaa keskmisega võrreldes on Laimjala valla veeteenuse hind eraisikuile 2% ja ettevõtetele 11% võrra soodsam ning kanalisatsiooniteenuse hind eraisikuile 34% ja ettevõtetele 43% soodsam.

Vilmar Rei sõnul võimaldab omal riisikol tegutsemine Laimjala vallal ajada paindlikku hinnapoliitikat, mis ei ole allutatud maakondliku vee-ettevõtte kui äriettevõtte diktaadile. “Oleme loonud vallavalitsuse alluvuses oleva väikese kommunaalüksuse, mis vaheltkasu ei taotle ning vald on valmis taskukohase hinna säilimiseks teenusele ka pisut peale maksma,” rääkis Rei.

Kui aastatel 2010–2011 investeeris Laimjala vald vee-ja kanalisatsiooniteenuse arendamiseks valla eri piirkondades ligemale 250 000 eurot, siis menetluses olev arengukava aastateks 2014–2025 näeb ette investeerimise jätkumist.

Audla joogivee kvaliteedi parandamiseks (vee rauasisalduse vähendamiseks) tuleb paigaldada rauaärastussüsteemid, Laimjala joogivee puhul on probleemiks ka kõrge naatriumi ja kloriidide sisaldus.

Suurimad investeeringud on ette nähtud aga Käo ja Jõe külas, kus ajavahemikus 2014–2017 kavatsetakse renoveerida kanalisatsioonitorustikud ja puhasti. Praeguste ehitushindade ja töömahtude järgi kujuneb investeeringu suuruseks 78 000–149 000 eurot. Suur hinnaerinevus tuleneb sellest, et praegu on tööde tellimisel valida kahe lahenduse vahel.

Aastatel 2018–2021 on plaanis rekonstrueerida ka Kahtla küla kanalisatsioonivõrk ja rajada sinna reoveepuhasti, milleks kulub kokku umbes 50 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 528 korda, sh täna 1)