Lugeja küsib

Olin haiguslehel üle nelja kuu. Kolleegidelt sain teada, et tööandja tahab mind lahti lasta minu soovil. Lisaks küsis firma raamatupidaja minu käest töölepingut. Tegin lepingust koopia, kuid öeldi, et peab olema originaal. On arusaadav, et tööandja üritab minust vabaneda. Kuidas peaksin käituma, et vähemalt töötutoetust saada?

Vastab tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Kuna tööandja soovist töösuhe lõpetada sai töötaja teada oma kolleegidelt, siis eeldan, et töötaja viibib jätkuvalt haiguslehel. Töölepingu seadus annab võimaluse tööleping üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega ehk eelduslikult neli kuud tulnud toime tööülesannete täitmisega.

Neljakuuline periood võib olla järjestikku või summeeritud näiteks kalendriaastas. Kui pikaajaline töövõimetus häirib oluliselt tööandja töökorraldust ja majandustegevust, on tal õigus tööleping üles öelda töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 1 alusel. Seda tingimusel, et tööandjal ei ole töötajale teist tervisele sobivat tööd anda. Töö ajale teatatakse töölepingu ülesütlemisest mõistliku aja jooksul ette.

Kindlasti ei saa tööandja ega keegi teine isik nõuda töötajalt töölt lahkumist omal soovil ega sundida töötajat nõustuma töölepingu lõppemisega poolte kokkuleppel. Korraline ülesütlemine (TLS § 85) on töötajapoolne lepingu ülesütlemine ja võib toimuda üksnes töötaja vabal tahtel. Tööandjal ei ole selleks õigust (TLS § 85 lg 5). Kui töösuhte lõpetamise algatajaks on tööandja, on ta kohustatud esitama töötajale ülesütlemisavalduse, milles on näidatud töölepingu lõppemise põhjus.

Töötuskindlustushüvitisele on töötajal õigus siis, kui tööleping temaga lõpeb erakorralise ülesütlemisega, v.a kui aluseks on TLS-i § 88 lõike 1 punktides 3–8 sätestatud töötaja süüline käitumine. Samuti ei ole töötajal õigust hüvitisele siis, kui ta ütleb töölepingu üles korraliselt ehk omal soovil või tööleping lõpeb poolte kokkuleppel TLS-i § 79 alusel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 190 korda, sh täna 1)