Kuulamist ja voatamist jägub

Ikka terit. Neh, pärtlipäe oo seljataga ja nüid änam muud ep kuule, kis kuskil kokku soavad, ikka jälle uurivad üheteese kääst: oo sool tuhlis ülal? Ja ikka vastatse: ei, kõik põle viel. Neh, muhulane põle loll. Ega siis kiiret selle võtuga ju viel põlegid ja valitsemise ja keldri aamaga oo seda rohkem aega. Muidu, ullvaim, lähäb jõuluks mädaks ja mis sa ing siis piale akkad.

Mihklikuu akkab kätte jõudma, aga enne oo viel mitu pidu ää pidada. Riede, 29-nda augusti õhta oo Koguva sadamas Linnusse Laasu Ivo juubelikontsert “Päike sõbra aknas”. Piletime soab ette ää osta Koguva sadama kohvikust ja Hellamaa külakeskusest ja vallamajast koa. Pileti innad oo kümme ja kolmtesn eurut.

Kontsert akkab pihta kellu seitsmest ja väravad tihasse lahti kellu kuiest. Ja kole nobe piab piletime ostma olema, sest kohti põle ju ülearu palju mitte.

Ja kohe järgmise õhta oo Koguvas jälle pisike pidu. Kunstitallis peetse siis lõetsaõhtat. Sõnna otsitse kangeste viel lõetsamängijaid juure. Muidugid võib voatama-kuulama niisamma koa minna, aga siis piab omale pooleteese euruse pileti ostma. Pidu akkab pihta kellu kuiest ja kis tahtvad viel sõnna pilli mängma minna, siis andke omast tiada televonni pial 56 252 257.

Ja õhta iljem oo Kõinastu lee pial muinastuli koa.

Laupani oo Koguvas Muhu muuseumis ülal koa viel näitus “Pärand elab”. Sie oo Väljal. Aga Tooma sigadelautas oo nüid uus näitus ülal – Uueniidi Anu näputüöst. Ja nimi oo teesel ikka ete uhke –”Sulailu sigade lautas”.

Söödaruumis oo paergu viel vattide näitus koa väljas. Nõnna et voatamist kut palju.

Ja Hellamaa külakeskuses soab selle nädali lõpuni viel nähe Leili Valdmetsa pildistatud pilta.

Sie uus kergliiklustie oo siis nüid päris piduga koa lõpuks avatud. Ehkkid, neh, nee kellel elu kallis, oo juba masu kuu aega sedakaudu Liivavahet saalin. Oo ikka julgem tunne sõita ja köia küll, kui sa tiad, et seljatakka ükskid autu soole otsa ep juhtu põrutama.

Aga autujuhtidele oo koa meeleead. Sest nüid soab oma autu ülevaatuse laska ää tiha Soondas. Ikka sial Collesteri juures. Neh, sest oo ammu juba riagitud ja seda asja aetud ja nüid siis oo kõik asjapulgad omad pookstaavid papritele alla pannud ja asi läks köima. Kis oo köin, nee kiitvad. Neh, et põle teese soare piale ega ülemoale taris põruta sõukse asja pärast. Ja, neh, kui juhtub, et taris teist korda tagasi minna oo, siis oo ju kokkuoid kohe kaks linnareisi.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 114 korda, sh täna 1)