Kipe sportimine köib

Laupa lähäb siis jälle lahti suuremaks sporditegemiseks Muhu soare pial. Neh, siis oo jälle sie igavoastane joosmine. Sedakorda kahesteistmes kord juba. Kuivastu sadamas andasse start kellu ühestteistmest. Rahvajoosu ja matkajate start oo Liival suure kirgu parklas kellu poolest kahestteistmest. Pisiste laste joosmine akkab veerand kahest Nautses. Ja kõik lõpetavad, nõnna kut igavoasta, ikka jälle Nautse Mihklil.

Ennassimi soab kirja panna turismiinfopunktis või siis valla kodulehe pial. Nee, kis selle pitka moa tahtvad ää joosta, neh siis Kuivastust Nautse välja, nee võiksid ikka enne oma kaks või kolm eurut koa ää maksa. Siis läheb laupa omingu asi libemini. Kirjapanemise kord ja õpetus oo valla kodulehe pial kõik kenaste kirjas. Nõnna et uurige aga julgeste sialt. Ja sialt levab Kalevi ja Raido numbrid koa, kui keegid tahab midagi viel küsida või uurida.

Aga laupa omingu köib nimede kirjapanemine Kuivastus kellu ühessast poole üheteistmeni ja Liival spordiallis kellu ühessast üheteistmeni. Laste joosmisele soab ennassimi kirja panna mõlemas kohtas ja Nautse Mihklil koa viel kuni kellu üheni. Ja iivelda ep maksa. Ega siis püstulipauku ep soa iljemaks jätta.

Ja laupa õhta oo sellevoastane küünikontsert koa. Ikka muidugid Aljaval, Kõrsi talli eenaküünis. Kellu ühessast akkab ja küüni väravad tihasse lahti kahessast. Sedakorda soab rahvas kuulda Ultima Thulet. Kolmeteistme euruseid piletime müiasse sialsammas Aljaval enne kontserti. Kuni kümnevoastased massakad soavad tuimuidu.

Riedest pühabeni, neh siis 15.–17. augustini, korraldab noordekeskus kümne- kuni seitsmeteistmevoastastele jälle tänavatantsu päävasid. Noortel oo koa üks omaette kena sportimise võemalus. Niipalju oo üteldud, et kõik uvilised soavad omale tantsupäävade meened ja Muhu joosust võetse koa kampas osa. Rahvale esinemine oo laanis viimase pääva kellu kolmest Liival Kalakohviku juures. Kis tahtvad viel kampa lüia, siis võtke noordekeskusega kohe ühendust.

Kaks uhket näitust oo koa paergu Muhus rahvale voatamiseks välja pantud. Neid mõlemid soab voatamas köia augustikuu lõpuni. Üks oo Koguva Väljal – “Pärand elab!”. See olli juba mineva nädali jutuks koa.

Teene näitus oo Hellamaa külakeskuses. Sial oo väljas terve rivi Leili Valdmetsa pildistatud pilta Muhust. Seda soab voatamas köia teisibe, kessiku ja neljabe kellu ühessast kuieni ja riede-laupa kellu ühessast kaheni.

Piiri uus rattatie oo koa nüid päris valmis. Neh, juba mitu nädalt rahvas kupatas sialtkaudu Liiva poole. Nõnna et piab ikka olema üks irmus tarbline asi. Sur moekas näeb välja koa ja köimakepid igatahes sisse ep vao, ratastest siis riakimata. Joosjaid nähisse koa sial pial liikumas. Nõnna et kipe sporditegu oo Muhus igaspool. Aga piaasi et Liivale soab ilma autu alla jäämata, nagu üks moekas Muhu nänn arvas. Ja oogid ju nõnna.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 140 korda, sh täna 1)