Omavoliliselt abihoone ehitanu sai ettekirjutuse (1)

Kuressaare linnavalitsus tegi läinud nädalal ettekirjutuse Varje Haavelile, kuna peab tema omandis oleval kinnistul Töö tänav 12 toimunud ümberehitust omavoliliseks.

Linnavalitsuse ehitusjärelevalve inseneri Aivo Kesküla allkirjastatud ettekirjutusest võib lugeda, et Töö tänav 12 asuval kinnistul on aset leidnud omavoliline ehitustegevus abihoone ümberehitamisel.

“Välja on ehitatud abihoone II korrus, kuuri katusele on rajatud terrass, kasvuhoone on ümber ehitatud küttekoldega puhkenurgaks,” on ettekirjutuses öeldud. Linnavalitsuse väitel on tegemist omavolilise ja kooskõlastamata ehitustegevusega, sest vastavalt ehitusseadusele ja Kuressaare linna ehitusmääruse sätetele on ehitamine omavalitsuse nõusolekuta, st ehitusloata või kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Seetõttu teeb Kuressaare linnavalitsus Varje Haavelile kaks ettekirjutust: esiteks lõpetada kohe küttekolde kasutamine ja teiseks peab kinnistu omanik viima ehitustegevuse kooskõlla seadusandlusega.

Ehitustegevuse seadustamiseks peab Töö tänav 12 kinnistu omanik taotlema linna vanemarhitektilt projekteerimistingimused, koostama ehitusprojekti ning esitama naabrite, muinsuskaitse- ja päästeametiga kooskõlastatud projekti koos ehitusloa taotlusega linna ehitusjärelevalve insenerile.

Loetletud nõudmiste täitmise tähtaeg on 30. detsember. Ettekirjutuse täitmata jätmine toob kaasa halduskaristuse. Ettekirjutuse 1. punkti täitmata jätmise korral rakendatakse sunniraha summas 300 eurot ja 2. punkti täitmata jätmise korral 300 eurot. Vajadusel on võimalik sunniraha kinnistu omanikult sisse nõuda korduvalt.

Juhul kui Varje Haavel Kuressaare linnavalitsuse ettekirjutusega ei nõustu, on tal õigus see 30 päeva jooksul vaidlustada.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Geili Heinmaa ütles, et juulis on nad kõige enam ettekirjutusi teinud just omavolilise ehitustegevuse eest. “Lisaks oleme väljastanud märgukirju linna muinsuskaitsealas asuvate nn kolemajade (Suur-Sadama 14 ja Garnisoni 3-3A) omanikele,” lisas ta.

Varje Haavelilt ei õnnestunud Saarte Häälel eile kommentaari saada.


Ettekirjutusi teeb ka muinsukaitse

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks ütles, et nemad on juulis väljastanud kuus märgukirja. “Meie huviorbiidis on Kuressaare linna muinsuskaitseala ja muinsuskaitse all olevad mälestised,” selgitas ta. “Ja meie ettekirjutused puudutavad peamiselt ebaseaduslikke ehitisi ja hoonete halba seisundit.”

Põhiloos juba mainitud Suur-Sadama 14 ja Garnisoni 3-3A hoonete omanikele on märgukirja saatnud ka muinsuskaitseamet. “Garnisoni 3-3A asuva hoone ümbrus on korrastamata, maja ääred on võsastunud, mis on kahjulik hoone vundamendile, sajuvete ärajuhtimine pole tagatud ja hoone katus laseb läbi,” loetles Saks omaniku tegematajätmisi.

Tema sõnul on muinsuskaitseameti ettekirjutuse saanud hooneomanikud üldjoontes seaduskuulekad olnud ja nende märgukirjale ka reageerinud.

Garnisoni 3-3A haldaja Compakt Kinnisvara esindaja Maik Teiv ütles Saarte Häälele, et märgukiri on neil käes ja nad tegelevad olemasolevate puuduste likvideerimisega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 904 korda, sh täna 1)