Kaarma valla uueks jäätmevedajaks saab AS Ragn-Sells (7)

PRÜGIMURESID JÄTKUB: Fotomeenutus kevadisest talgust Pähklimetsa teel. Teeäärte koristamisega on ametis valla haridus- ja noorsootöö spetsialist Ilme Õunapuu koos tütar Irisega, tagaplaanil Riigikogu liige Kalle Laanet. Foto: Sander Ilvest

PRÜGIMURESID JÄTKUB: Fotomeenutus kevadisest talgust Pähklimetsa teel. Teeäärte koristamisega on ametis valla haridus- ja noorsootöö spetsialist Ilme Õunapuu koos tütar Irisega, tagaplaanil Riigikogu liige Kalle Laanet. Foto: Sander Ilvest

Vastavalt jäätmeseadusele viis Kuressaare linnavalitsus koos Kaarma vallavalitsusega läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 1. septembrist 2014 kuni 31. augustini 2016 ainuõigus vedada Kaarma vallas segaolmejäätmeid, vanapaberit ja biojäätmeid aktsiaseltsil Ragn-Sells. Seoses sellega kaotavad 31. augustil kehtivuse OÜ-ga Prügimees sõlmitud prügiveoteenuse lepingud.

AS Ragn-Sells võtab enne vedude alustamist kõikide jäätmevaldajatega kirjalikult ühendust. Ragn-Sells saadab jäätmevaldajatele kahes eksemplaris jäätmeveolepingu, lepingu lisa, hinnakirja ja veograafiku. Uue vedajaga sõlmitakse uued lepingud. Kindlasti tuleks kontrollida saadetavate dokumentide andmete õigsust ja vajadusel lisada/parandada puuduolev info. Trükitähtedega täidetult tuleb üks eksemplar lepingust ja lepingu lisast tagastada aadressil Pikk 30, Kuressaare või saata digitaalselt saaremaa@ragnsells.ee.

Jäätmeveo sagedus

Jäätmevedu Kaarma vallas toimub vastavalt Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjale. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele. Oluline on teada, et Kaarma valla tiheasustuspiirkondades (k.a korterelamud) Aste alevikus, Kudjapel, Nasval ning korterelamupiirkondades Aste, Eikla, Pähkla külas ja Põllukülas on jäätmekonteinerite tühjendamissagedus minimaalselt üks kord nelja nädala jooksul.

Hajaasustuspiirkondades on minimaalne tühjendussagedus üks kord 12 nädala jooksul, mis kehtib kuni 240 l mahutite puhul ja tingimusel, et väikeelamutes on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine ning mahutisse ei panda biolagunevaid jäätmeid.

Tühjalt seisvate hoonestatud kinnistute omanikud peaksid vallavalitsusele esitama prügiveost vabastamise taotluse, vastasel juhul hakkab AS Ragn-Sells kinnistule teenust pakkuma. Jäätmevedajal on õigus ka tühivedude eest arveid saata. Segaduste vältimiseks on soovitatav taotleda vabastust enne 1. septembrit. Vabastus antakse maksimaalselt üheks aastaks.

Konteinerid

OÜ Prügimees viib temalt renditud konteinerid kliendi juurest ära tasuta, kuid soovi korral võib jätkata olemasolevate konteinerite rentimist. AS Ragn-Sells paigaldab temalt renditud või ostetud konteinerid kuni novembri lõpuni tasuta. Konteinerite rendi- ja müügihinnad ning lisateenuse hinnad saadab AS Ragn-Sells jäätmevaldajatele kirjalikult, elektroonselt on hinnakiri olemas Kaarma valla kodulehel.

Seoses uue vedajaga tasub edaspidi rohkem tähelepanu pöörata biojäätmete ja vanapaberi liigiti kogumisele, kuna uus vedaja hakkab neid ära vedama tasuta.

Oluline informatsioon

Võimalik on tellida 600-liitrine pakendikonteiner, mille tühjendamine maksab hinnakirja alusel 3,84 eurot. Seda võimalust tasub kaaluda eriti kortermajades, kuna pakendijäätmete äravedu on soodsam kui olmejäätmete vedu ning korraliku sorteerimise korral on võimalik kasutusele võtta väiksemad segaolmejäätmete konteinerid, mille kasutamine on suurtest märksa soodsam.

Kindlasti tuleks konteineri suurus üle vaadata kõikidel jäätmevaldajatel, kuna uus vedaja veab jäätmeid graafiku alusel ning varasemat harjumuspärast tellimisel vedu ei toimu. Tellimusveod toimuvad vaid juhul, kui soovitakse tihedamat tühjendust, kui graafik ette näeb.

AS Klienditeeninduspunkt on avatud 4. augustist aadressil Kuressaare, Pikk 30, tuba 11 tööpäeviti kell 8–17, lõuna kl 13–14.

Infopäevad Kuressaare linna ja Kaarma valla jäätmevaldajatele toimuvad Kuressaare linnavalitsuse ruumides 6. augustil kl 11–18 ja 7. augustil kl 9–16.

Infopäeval saab tagastada allkirjastatud lepinguid, täpsustada lepingu tingimusi, tellida konteinerit, tutvuda korraldatud jäätmeveoga seotud õigusaktidega.

Lisainfo: katrin.sagur@kaarma.ee, tel 45 20 468.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 503 korda, sh täna 1)