Suine rall köib edasi

Ei sie suine rall ep lõppe sii Muhus küll enne ää kut ilmad uiesti viluks lähtvad. Liiva poodis oo ikka ühna keeruline köia. Põle nõukest kohtagid änam, kus sa oma autu jätta soad. Ja autute killavoor, mis läbi Muhu paarutab, oo nii pitk, et vahest ep tulegid vahet sisse. Kui ühe praami jägu autusid oo väina silla piale jõudn, siis juba järgmised oo otsaga Kuivastust tulema akan. Aga noorikud oo sial Liiva poodis küll tublid ja nobed! Et nad jõudvad kärutäite kaupa seda sööma- ja joomaraami sialt massinate sihest läbi piiksuta! Mingit iiveldamist põle!

Nüid oo muidugid lootus suur, et Piiri-otsa rahvas ja Vanamõisa ja Linnuse kant ja puhas võivad varsi akata jalgratta või rulluiskudega Liival poodis köima. Pühabe lõunaks olli uiel kergliiklustiel must kord juba üle. Kirjade järgi piaks kahessandaks augustiks tie täitsa valmis olema. Nõnna, et ega sii änam väga pitkalt ep lähä. Siiamoani oo ju Piiri ja Viiraküla vahel rattaga sõites ikka oln irm nahkas. Paljast voata oolega rinki, et sa ep jäe kuskil kaelapidi autu alla mitte.

Ja nüid üks jutt nendele, kis põle viel soan omale neid uusi Muhu televonni roamatumi. Minge küsige kõegepialt oma külavanamate kääst. Ja kui mõni küla põle omasid viel ää võtn, siis vallamajast soab neid ikka. Vallamaja oo suisel aal lahti kellu kahessast poole viieni ja poolest ühest üheni oo pisike lõunapaus. Puhkuste aeg ju paergu oo, aga kis juba vallamajase tuleb, siis võib julgeste kõik ruumid läbi jaluta. Kuskil keegid ikka oo. Nii ukkas asja ep tohiks olla, et uksed päris lukkis oo.

Laupa oo suurem pidu jälle tulemas. Külasemas, neh! Seitsmendat korda peetse sial tansi- ja laulupidu. Pidu akkab pihta kellu kaheteistmest ja kaks eurut tuleks kõikidel seltsi võtta, kis tahtvad pidust osa soaja. Seda põle mittemärki palju, kui nüid mõtelda, mis selle iest kõike soab. Esinejateks oo Külasema ja muud Muhu oma igasugused tansi- ja laulurühmad. Pärnu Kajakas oo kõige kaugem külaline. Orisarest oo kanneldajad ja tansirühm. Igakordas oo pisike üllatus koa oln ja sedakorda oo üllatajateks Külasema juurikatega lapsed. Ja põle nõnna, et oo paljast ieskava. Kõik pidulised soavad seltsis koa tantsi. Ühiseks tansiks oo Aleksandri valss. Ja lõpetuseks pakutse kõikidele pidulistele külasuppi koa.

Nõnna, et kenad pidutuju jälle kõikidele! Ja olge munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 220 korda, sh täna 1)