Muhu naesed oo nüid vilmi sihes

Ikka terit neh. Inimene pidada eluaa õppema. Ja oogid nõnna ju. Põle sii sie vanus tähtis ega midagid. Neh, ja aeg ammukskid mitte. Nõnna, et lapsedkid, kis koolist paergu vahet pidavad, soavad ikka ühteteist õppe. Nõuksi tarkusi, midast koolipinkis ep jägata. Neljabe, kolmandal juulil kellu neljast õpetatse näituseks noordekeskuses eegeldamist. Õpetamas oo Muhu lastele kõikidele ea tuttav tädi Alli lasteaast. Ja kis soab, võtku aga ise eegelnõel koa seltsi. Õpetamise iest raha ep küsita. Nõnna, et minge aga uurima ja õppema.

Ja seitsmendast kuni kolmeteistmendama juulini oo noordekeskuses vilmitegemise laager. Selle aa sihes soavad kõik noored, kis oo vähägid uvitat vilmitegust, neid sial tiha. Üle selle tihasse vielgid laagri aegas mitmeid põnevaid asju. Neljanda juulini soab Arneki juures ennasimi kirja panna ja täpsemaste kõiki asju üle uurida koa. Juu siis iljem kuuleb-näeb, kas neid vilma kuskil näidatse koa, mis sial tihasse.

Aga nüid ma riagi natusse ühest nõuksest vilmist koa, mis juba valmis oo tehtud. Neh, Muhust oo nüid ilja aa iest üks uhke kinuvilm valmis soan. Selle auturiks oo Sander, Liidi lapselaps Kadriann ja ma juba tia, et taal oo laanis neid vilma vielgid tiha. Sie vilm oo muhu naestest. Nimeks oo pantud “Muhu: ätsed ja roosid”.

Neljabe, kolmandal juulil näidatse seda vilmi Talinas üleültsegid esimest korda. Meite tansirühm Ätses põrutab muidugid sõnna esilinastuse juure esinema koa. Aga ega sie vilm ise ju muhulastel nägemata ep jäe. Sii soare pial näidatse seda vilmi esimest korda kuieteistmenda juuli õhta kellu seitsmest Nautse Mihklil. Enne näidatse soenduseks ühte multivilmi koa. Ja selle nimi oo “Tantsitaja”. Selle tegevus toimub koa Muhu soare pial. Nõnna, et põlegid üks, oo koguniste juba kaks vilmi Muhu soarest. Ja ühe õhtaga soab ää voadata.

Neh, ja niipaljukest viel, et Taevatuaet ikka nendele, kis Talina linna laulu- ja tansipidule lähtvad, paramad ilma annaks. Muhust lähtvad laulukoor ja Tokkroesi noorikud. Neh ja poar naist oo ju Orisare kanneldajatega seltsis pillipidul koa.

Nõnna, et kõikidele kenad pidu! Nendele kis Talina lähtvad ja nendele koa, kis kodu televiisurist voatavad. Sie pitk pallitagumine akkabkid juba ää tüitama. Vahepiale võiks laulusid ja tantsusid voadata küll!

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 279 korda, sh täna 1)