Suviste hooajatöötajate tervist tuleb samuti hoida (2)

TERVIS ON TÄHTIS: Kuressaare gümnaasiumi õpilane Janette Roosinupp on jäätisemüüjana töötanud kaks nädalat. Rein Nelise sõnul tuleb tööandjal hoolitseda ka hooajaliste teenindajate tervise eest.
Foto: Sander Ilvest

Puhkusteperioodil kasutavad tööandjad sageli hooajatöötajaid. Neilegi tuleb tagada ohutud töötingimused ja hea tervis.

Tööinspektsiooni andmeil on hooajatöötajad kaubanduses ja põllumajandusettevõtetes väga populaarsed. Selgi aastal on palju koolilõpetajaid, kes suunduvad oma esimesele töökohale või hooajatöölisena raha teenima.

Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni töötervishoiu tööinspektori Egle Heimoneni sõnul tuleb hooajatöötajat töötervishoiu ja tööohutuse mõistes käsitleda kui uut töötajat, olenemata sellest, et töösuhe on lühiajaline.

Heimoneni kinnitusel peab tööandja suunama tervisekontrolli iga uue töötaja – nii hooajaks võetud kooliõpilase kui ka rendiagentuuri kaudu tulnud töötaja –, kelle tervist võib mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli suunamise aluseks on töökeskkonna riskianalüüs ja töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõdistatud väärtused.

Hooajatöötajate puhul tuleb eelkõige hinnata ohuteguritega kokkupuute kestust ja sellest tuleneva võimaliku tervisehäire tõsidust. Näiteks kantserogeenid ja mutageenid või mõned ägeda kuluga allergilisi haigusi põhjustavad kemikaalid. Kui riskianalüüsis on hinnatud, et lühiajaline füsioloogiliste ohuteguritega kokkupuude ei pruugi põhjustada haigestumist, siis selles osas tervisekontrolli läbiviimist nõuda ei saa.

Mõne töö puhul on aga vaja töötaja tervist kontrollida enne tööle asumist: näiteks öötöö puhul või kui tööl tuleb kokku puutuda plii ja selle ioonsete ühenditega. “Tervisekontrollis saab varakult teada võimalikud vastunäidustused, mis välistavad hooajatöötaja edasise töötamise või nõuavad töökeskkonna teatud osas ümberkujundamist,” täpsustas Heimonen.

Tervisekontroll peab toimuma tööajal ja tööandja kulul. Tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst peab käima töökeskkonnas veendumaks tööülesannete ning -keskkonna sobivuses töötajale.

Samuti peab hooajatöötajat enne tööle lubamist juhendama ning et terviserisk oleks viidud miinimumini, tuleb uutele töötajatele väljastada nõuetekohased isikukaitsevahendid.

Lääne inspektsiooni tööinspektor Rein Nelis nentis, et tööinspektsioon kontrollib töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist valikuliselt ka ettevõtetes, kus kasutatakse hooajatöötajaid. “Hooajatöötaja ei ole mingi erand, ta on tähtajalise töölepinguga tavatöötaja, kelle tööoskused on uue töötaja tasemel,” kinnitas Nelis. Nagu ka uuele töötajale, tuleb hooajatöötajale enne tööle asumist korraldada tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite osas töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine.

Nelis ei saa oma kinnitusel öelda, et Saaremaal oleksid asjad hooajatöötajatega tööohutuse osas päris korras. Kontrollimisel on tuvastatud palju tööandjate poolseid rikkumisi. Sageli on näiteks korraldamata ja registreerimata töötajate juhendamine ja väljaõpe. On olnud juhtumeid, kus hooajatöötajatele ei ole ehitusplatsil väljastatud turvajalanõusid. Ja kui tavatöötajad on tolmuse ja määriva töö korral varustatud tööriietega, siis hooajatöötajatele ei ole sageli neid antud. “Põhjenduseks tuuakse liigne kulukus, aga hooajatöötaja on ka inimene,” märkis Nelis.

Rein Nelis tõi ka ühe näite hooajatöötajaga juhtunud tööõnnetusest Saaremaal. Nurklihvija, millega töötaja töötas, takerdus töö käigus kinni ja paiskus töötajale näkku, tekitades tõsiseid näovigastusi. “Töötaja oli nurklihvijal eemaldanud kaitse, et töödeldavale pinnale paremini juurde pääseda,” selgitas tööinspektor, lisades, et töötajat polnud keegi juhendanud, kuidas nurklihvijat ohutult kasutada.


Peamised ohutegurid hooajatöödel

Kaubanduse ja teeninduse valdkonnas – raskuste teisaldamine, pikad töövahetused, korduvate ühetaoliste liigutustega töötamine.

Heakorratöötajate ja ehitusplatsil töötajate jaoks on suurim ohutegur kõrge temperatuur. Lisaks vigastuste oht (jala- ja käevigastused) ja müra.

Marjakorjajaid võivad ohustada kõrge temperatuur, raskuste teisaldamine ja korduvad ühetaolised liigutused.

Töö tuleks võimalusel korraldada nii, et töötaja ei peaks kõige kuumemal ajal (kell 12–15) päikese käes töötama. Loomulikult tuleb töötajad varustada ka joogiveega ja võimaldada neile tihedamaid puhkepause.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 407 korda, sh täna 1)