Ehitis on väike, aga paberimajandus suur? (10)

Kõik asjaolud viitavad, et see peaks olema korrektselt paigaldatud väikeehitis. Kuid omavalitsus laseb ehitise tõenäoliselt lammutada, kuna see on püstitatud veekogu kaitsevööndisse.

Kõik asjaolud viitavad, et see peaks olema korrektselt paigaldatud väikeehitis. Kuid omavalitsus laseb ehitise tõenäoliselt lammutada, kuna see on püstitatud veekogu kaitsevööndisse.

Sageli soovime oma maatükile ehitada mõnd väiksemat hoonet või rajatist ja siis võib tekkida küsimus, milliseid dokumente ja kooskõlastusi on vaja, kuidas ja mis järjekorras peaksid toimuma kõik vajalikud toimingud.

Väikeehitis – mis see on?

Ehitusseaduse järgi on väikeehitis hoone, mille ehitusalune pind jääb vahemikku 20–60 m². Siinjuures tuleb selgitada, et ehitusalune pind on hoone horisontaalne projektsioon maapinnale. Näiteks katuseräästa serv on ehitusaluse pinna serva piir. Siit siis loogiliselt – mida suuremad räästad, seda suurem ehitusalune pind.

Väikeehitise teine tunnus on hoone maksimaalne kõrgus kuni 5 m maapinnast. Näiteks hoone kõrgus määratakse katuseharjast. Katusel võivad olla igasugused muud konstruktsioonid, näiteks korstnad. Neid ei loeta hoone kõrguse osaks juhul, kui nende mõõtmed ei ületa harja kõrgusest 1,6 m ning elemendi enda laius 1 meetrit.

Kolmas väikeehitise tunnus on see, et sel ei tohi olla avalikkusele suunatud funktsiooni. Väike 10-ruutmeetrine müügikiosk ei saa seega olla väikeehitis.

Väikeehitise planeerimisel tuleb ka üldjuhul arvestada, et hoone peab asuma naaberkinnistu piirist vähemalt 4 m kaugusel ja juhul kui naaberkinnistu hoone on piirile lähemal, peab väikeehitis olema naabri hoonest vähemalt 8 m kaugusel. Oma kinnistul asuvate hoonete vaheline kaugus võib olla väiksem.

Väikeehitise ehitamiseks tuleb kohalikult omavalitsuselt taotleda kirjalik nõusolek, mille läbivaatamise eest peab tasuma 31,95 eurot riigilõivu. Hoone või rajatise kasutusele võtmisel tuleb omavalitsusest taotleda ka kasutusluba, mille riigilõiv on 7,66 eurot.

Ainar Viires

Edasi loe Oma Kodu suvenumbrist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 3 442 korda, sh täna 1)